Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Bağ - Kur Mevzuatı ve Uygulaması ( 1479 ve 5510 sayılı Yasa Hükümleri / Açıklama ve İçtihatlar )

Bağ - Kur Mevzuatı ve Uygulaması ( 1479 ve 5510 sayılı Yasa Hükümleri / Açıklama ve İçtihatlar )Sayfa Sayısı
:  
299
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-975-464-681-8

42,00 TLONSOZ 1479 Sayılı Yasa, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sayısız değişiklikle¬re uğramıştır. 5510 sayılı Yasanın geçici 7/1 maddesine göre, bu Yasanın yürürlük ta¬rihine kadar olan uyuşmazlıklarda yürürlükten kalkan 1479 sayılı Yasa hü¬kümleri uygulanacaktır. Bu durumda, 1479 sayılı Yasadan kaynaklanan uyuşmazlıklar devam edecektir. Uygulamada, eski ve yeni mevzuatın tüm değişiklikleri ile birlikte yer aldığı bir şekilde düzenlenmesi bir ihtiyaç hali¬ne gelmiştir. Sosyal güvenlik alanındaki bu ihtiyacı gözeterek, kısa sürede eşim Mak¬bule Balâ′nın destek ve yardımları ile tamamladığım bu çalışmayı, 1974 yılında mezunu olduğum Ankara Erkek ilköğretmen Okulu′nun tüm öğret¬menleri ile mezunlarına armağan ediyor, yararlı olması dileğimle tüm uygu¬lamacılara sunuyorum. Mesut Balcı 12.08.2012 İÇİNDEKİLER I- BÖLÜM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ DAVALARI A- 1479 SAYILI YASA DÖNEMİNDE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE İLİŞKİN TÜM DEĞİŞİKLİKLER 15 1- 1479 YASANIN 02.09.1971 TARİHLİ İLK HALİNDEKİ 24. VE 25. MADDELERİ 15 2- 1479 SAYILI YASANIN 19.04.1979 GÜN VE 2229 SAYILI YASANIN 7. VE 8. MADDELERİ İLE DEĞİŞİK 24. VE 25. MADDELERİ 16 3- 1479 SAYILI YASANIN 14.04.1982 GÜN VE 2654 SAYILI YASANIN 6. VE 7. MADDELERİ İLE DEĞİŞİK 24. VE 25. MADDELERİ (YÜRÜRLÜK TARİHİ 20.04.1982) 17 4- 1479 SAYILI YASANIN 14.03.1985 GÜN VE 3165 SAYILI YASANİN 6. VE 7. MADDELERİ İLE DEĞİŞİK 24. VE 25. MADDELERİ 18 5- 1479 SAYILI YASANIN 24. VE 25 MADDELERİNDE 20.06.1987 TARİHLİ 3396 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 20 6- 619 SAYILI KHKTMİN 13 VE 14. MADDELERİ İLE, 1479 SAYILI YASANIN 24. VE 25 MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 20 7- 4956 SAYILI YASA İLE 24.07.2003 TARİHİNDE 1479 SAYILI YASANIN 24. VE 25 MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 48 B- BAĞ-KUR SİGORTALILARININ 5510 SAYILI YASA DÖNEMİNDEKİ STATÜLERİ 50 1- 5510 SAYILI YASANIN 5754 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4. MADDESİNE GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR VE MUAFİYET 50 a- Sigortalı sayılanlar 50 b- Sigortalılıktan muafiyet 51 2- 5510 SAYILI YASANIN 5754 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 7. MADDESİNE GÖRE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ...51 3- 5510 SAYILI YASANIN 5754 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 9. MADDESİNE GÖRE SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 51 a- Gelir vergisi mükellefiyeti olanlar 51 b- Gelir vergisinden muaf olanlar 51 c- Şirket ortaklan 52 d- Anonim şirket ortaklan için 5510 sayılı Yasadaki geçiş hükmü 52 e- Yurtdışına çıkanlar 52 f- Muhtarlar 53 g- Muhtarlar için 5510 sayılı Yasadaki geçiş hükmü 53 C- 1479 SAYILI KANUNUN UYGULAMA DÖNEMİNDE ZAMANINDA TESCİL İŞLEMİ YAPTIRMAYANLARLA İLGİLİ GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 54 1 - 1479 SAYILI YASANIN EK GEÇİCİ MADDE 12 MADDESİ-(EK: 14.04.1982 - 2654/13 md.; DEĞİŞİK: 14.03.1985 - 3165/23 md.) 54 2- 1479 SAYILI YASANIN EK GEÇİCİ MADDE 13 MADDESİ-(EK: 14.04.1982-2654/13 md.) 55 3- 1479 SAYILI YASANIN EK GEÇİCİ MADDE 16 MADDESİ-(EK: 14.03.1985 - 3165/24 md.) 56 4- 1479 SAYILI YASANİN EK GEÇİCİ MADDE 17 MADDESİ- (EK: 14.03.1985 - 3165/24 md.) 56 5- 4956 SAYILI YASANIN 47. MADDESİ İLE 1479 SAYILI YASAYA EKLENEN GEÇİCİ 18. MADDE( KABUL TARİHİ 24.07.2003 -YÜRÜRLÜĞÜ-RESMİ GAZETEDE YAYIN TARİHİ 02.08.2003) 72 6- 5510 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 8. MADDESİ (YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.10.2008) 86 7- 17.04.2008 TARİH VE 5754 SAYILI YASANIN 81. MADDESİ İLE DEĞİŞİK 1479 SAYILI YASANIN EK GEÇİCİ 6. MADDESİ (08.05.2008 R.G. YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR) 88 D- BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİNE İLİŞKİN DAVALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 92 1 - BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ DAVASI AÇILABİLECEK DURUMLAR 92 a- 20.04.1982 tarihinden önceki döneme ilişkin uyuşmazlıklar 92 b- 20.04.1982- 14.03.1985 dönemi uyuşmazlıkları 93 c- 14.03.1985-04.10.2000 dönemi uyuşmazlıkları 99 d- 04.10.2000- 01.10.2008 dönemi uyuşmazlıkları 103 aa- Genel olarak tesbite ilişkin uyuşmazlıklar 103 bb- 5362 sayılı Yasaya göre 15.08.2005 tarihinde Esnaf ve Sanatkarla Meslek Kuruluşunca üyelikleri sona erdirilenlerin zorunlu Bağ-Kur sigortalı olma haklan..105 2- 1479 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILARIN 3780 SAYILI VE 4247 SAYILI PRİM AFFI NEDENİYLE TESBİT DAVASI AÇMA HAKLARI 109 a- Açıklama 109 II BÖLÜM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ A- BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ (İPTALİ) DAVALARI 127 1 - 1479 SAYILI YASANIN EK 19 VE 5510 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 17 MADDELERİ UYGULAMASI 127 2- BAĞIMSIZ FAALİYETİN SONA ERMESİ NEDENİYLE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ DAVALARI 140 III BÖLÜM 1479 SAYILI YASAYA GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK A- 1479 SAYILI YASANIN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE İLGİLİ 79 MADDESİ HÜKÜMLERİ VE BU MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 149 1- 1479 SAYILI YASANIN 02.09.1971 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 79. MADDESİNİN İLK HALİ 149 2- 1479 SAYILI YAŞANIN 79. MADDESİNİN 19.4.1979 KABUL TARİHLİ, 2229 SAYILI YASANIN 31. MADDESİYLE DEĞİŞİK ŞEKLİNE GÖRE IIALİ 149 3- 1479 SAYILI YASANIN 79. MADDESİNİN 14.3.1985 TARİH VE 3165 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK HALİ 150 4- 1479 SAYILI YASANIN 79. MADDESİNİN 20.06.1987 GÜN VE 3396 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK HALİ 150 5- 1479 SAYILI YASANIN 79. MADDESİNİN 24.07.2003 GÜN VE 4956 SAYILI YASANIN 33. MADDESİ İLE DEĞİŞİK HALİ 151 B- 1479 SAYILI YASAYA TABİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN BORÇLANMALARI 152 1- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 1479 SAYILI YASANIN EK GEÇİCİ 4. MADDESİNE GÖRE BORÇLANMASI 152 2- 1479 VE 2926 SAYILI YASALARIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 4692 SAYILI YASANIN EK MADDE 1 HÜKÜMLERİ (KABUL TARİHİ: 26.06.2001 RESMİ GAZETEDE YAYIN TARİHİ 03.07.2001, YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.07.2001) 157 3- 4956 SAYILI YASANIN 47. MADDESİ İLE 1479 SAYILI YASAYA EKLENEN GEÇİCİ 23. MADDESİ HÜKMÜ (KABUL TARİHİ:24.07.2003, RESMİ GAZETE′DE YAYIN TARİHİ: 02.08.2003, MADDENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ.02.08.2003) 168 IV BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR A- 1479 SAYILI YASADA YER ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 181 1- 4447 SAYILI YASANIN 38. MADDESİ İLE 1479 SAYILI YASAYA AŞAĞIDAKİ EK MADDE 20 EKLENMİŞTİR. (25.08.1999 TARİHLİ YASA, YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.10.1999) 181 2- 4956 SAYILI YASANIN 44. MADDESİ İLE 1479 SAYILI YASANIN EK 20. MADDESİ DEĞİŞTİRİLEREK ÜÇÜNCÜ FIKRA EKLENMİŞTİR.(01.09.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR) 181 3- 5073 SAYILI YASA İLE 1479 SAYILI YASANIN EK 20 MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (YÜRÜRLÜK TARİHİ: 28.01.2004) 182 4- 3201 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇLANANLARIN DURUMU 182 5- 5510 SAYILI YASADAN ÖNCE SİGORTALI OLANLARIN DESTEK PRİMİNE İLİŞKİN UYGULAMA 183 6- 5510 SAYILI YASAYA GÖRE İLK DEFA TESCİLİ YAPILANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI 185 V BÖLÜM BAĞ-KUR ÖLÜM AYLIĞI 1 - 1479 SAYILI YASADA 02.08.2003 TARİHİNDEN ÖNCE YER ALAN ÖLÜM AYLIĞININ SÜRE KOŞULUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 209 2- 1479 SAYILI YASADA 02.08.2003 TARİHİNDEN ÖNCE YER ALAN ÖLÜM AYLIĞININ BAĞLANMASI VE KESİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 209 a- 1479 sayılı Yasanın 14.03.1985 tarih ve 3165 sayılı Yasa ile değişik 45. maddesinin ilgili hükümleri 209 b- 1479 sayılı Yasanın 3165 sayılı Yasa ile değişik 46. maddesi 210 3- 1479 SAYILI YASADA 4956 SAYILI YASA İLE 02.08.2003 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DEĞİŞİKLİK 210 VI BÖLÜM BAĞ-KUR AYLIKLARININ HACZİ 1479 SAYILI YASANIN AYLIK HACZİNE İLİŞKİN 67. MADDESİ 2- 5510 SAYILI YASANIN AYLIK HACZİNE İLİŞKİN 93. MADDESİ (17.04.2008-5754 SAYILI YASANIN 56. MADDESİ İLE DEĞİŞİK) VII BÖLÜM SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI 1- 1479 SAYILI YASAYA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK İLE 506 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI 227 2- 1479 SAYILI YASAYA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI 228 3- 5510 SAYILI YASADA SİGORTALILIK HALLERİN İN ÇAKIŞMASI 230 a- 5510 sayılı Yasanın sigortalılık hallerinin çakışması ile ilgili 53. maddesinin 6111 sayılı Yasa ile değişik son hali 230 b- 5510 sayılı Yasanın 53. maddesini değiştiren 6111 Sayılı Yasanın 33. maddesinin yürürlük tarihi 232 c- 5510 sayılı Yasanın 53. maddesinin 6111 sayılı Yasa ile değiştirilmeden önceki hali 232 d- Açıklama (5510 sayılı Yasa dönemi için) 233 VIII BÖLÜM YAŞ TASHİHİ 1- 1479 SAYILI YASANIN YAŞ TASHİHİNE İLİŞKİN 66. MADDESİ 251 2- 5510 SAYILI YASANIN YAŞ TASHİHİNE İLİŞKİN 57. MADDESİ 251 IX BÖLÜM YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARI 1- 1479 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 10. MADDESİ 265 2- 1479 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEN ÖNCE YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARININ DÜZENLENDİĞİ 15. MADDE HÜKÜMLERİ 266 3- 1479 SAYILI YASANİN 35. MADDESİNİN 4447 SAYILI YASADAN ÖNCEKİ HALİ 267 4- 1479 SAYILI YASANIN YAŞLILIK AYLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLERİ 267 X BÖLÜM 1479 SAYILI YASADA MALULİYET AYLIĞI 1- 1479 SAYILI YASANIN İLGİLİ MADDELERİ 279 2- 5510 SAYILI YASANİN MALULİYET AYLIĞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 281 3- MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIĞINI BAĞLAYACAK KURUM İLE İLGİLİ 2829 SAYILI HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR YASA HÜKMÜ 284 13