Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Avukatlar İçin Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz El Kitabı

Avukatlar İçin Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz El KitabıSayfa Sayısı
:  
295
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257088756

48,00 TL


Bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete başlamasıyla, CMK’nın istinaf ve temyiz kanun yoluna ilişkin hükümleri yürürlüğe girmiş, istinaf sonrası temyiz kanun yolunda esaslı değişiklikler yapılmıştır.


20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle ilk derece mahkemelerinden verilen hükümler, önce istinaf kanun yoluyla bölge adliye mahkemesinin maddi ve hukuki denetiminden sonra da temyiz kanun yoluyla Yargıtayın hukuki denetimden geçecektir.


Kitabımız, üç bölümden oluşmakta olup birinci bölümünde kanun yollarına ilişkin genel hükümler; ikinci bölümünde istinaf kanun yolu; üçüncü bölümünde ise temyiz kanun yolu incelenmiştir. Temyiz dilekçesinde temyiz sebeplerinin gösterilmesinin zorunlu hale getirilmesi, temyiz nedeninin hükmün hukuki yönüne ilişkin olmasının gerekmesi, istinafta maddi ve hukuki denetim yapılmasına rağmen temyizde sadece hukuki denetim yapılacak olması ve bu itibarla temyiz incelemesinde hukuki denetimin sınırları gibi yeni ve esaslı değişiklikler üzerinde durulmuştur.


Temyiz incelemesinde temyiz layihası anahtar rol oynamaktadır. Temyiz nedenlerinin iyi, gerekçeli ve mevzuat ile ilişkilendirilerek açıklanması çok önemlidir. 1412 sayılı CMUK’dan farklı olarak 5271 sayılı CMK’da hem temyiz gerekçelerinin bildirileceği süre hem de temyiz sebepleri konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Yargıtay, temyiz dilekçesinde temyiz sebeplerinin nelerden ibaret olduğunun açıkça gösterilmemesi, somut sebepler ileri sürülmemesi, ne kastedildiği belli olmayan genel ifadelerle yapılan temyiz isteklerini reddetmektedir. Bu nedenle kitapta istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulurken dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir.


Daha önce yapılan yasa değişiklikleri ile son olarak 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17/10/2019 tarih ve 7188 sayılı Yasa ile istinaf ve temyiz kanun yolunda yapılan değişiklikler ele alınmış, Yargıtayın konu ile ilgili uygulamaları okuyucuya aktarılmıştır.


 


 


İstinaf ailesi ile ilk olarak Türkiye Adalet Akademisi tarafından 23 Mayıs-06 Haziran 2016 yılında Ankara’da düzenlenen “İstinaf Temel Eğitimi” seminerinde tanıştık. İstinaf ile ilgili yapılan ilk eğitimlerde çok sayıda Akademisyen ve meslektaşımız ile birlikte eğitici olarak görev aldık. 30-31 Ekim 2017 tarihinde Adana, 09-10 Kasım 2017 tarihinde Bursa, 03-04 Kasım 2018 tarihinde Konya, 17-18 Kasım 2018 tarihinde Sakarya, 04-05 Ekim 2019 tarihinde Van, 11-12 Ekim 2019 tarihinde Trabzon, 18-19 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır ve son olarak 25-26 Ekim 2019 tarihinde Kayseri’de faaliyete başlayan bölge adliye mahkemelerinde yapılan meslek içi eğitim programlarında eğitici olarak meslektaşlarımızla bir araya geldik. Seminerlerde uygulayıcılar tarafından bize iletilen ve uygulamada en çok karşılaşılan sorunları da dikkate alarak çözüm üretmeye çalıştık. Gerek eğitim çalışmaları öncesi gerekse sonraki süreçte konuyla ilgili ciddi kaynak sıkıntısı olduğunu fark edince konuyla ilgili birikimimizi “Yargıtay Kararları Işığında Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz” isimli ilk eserimize yansıtmaya çalıştık. Ardından avukat meslektaşlarımızdan gelen talep üzerine bu el kitabını kaleme aldık. Kitap, Yargıtay kararları ışığında uygulayıcılara yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.