Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Augustus Çağında Cinsel Suçlar

Augustus Çağında Cinsel SuçlarSayfa Sayısı
:  
240
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-483-07-9

18,00 TL

Eşlerin evlilik dışı cinsel ilişkilerini ifade eden zina, günümüz hukukunda sadakat görevinin ihlaline dayalı bir boşanma sebebi olarak kabul edilir. Roma hukukunda ise yalnızca evli kadın ile evlilik dışı ilişkileri gösteren bir suçtur. M.Ö. 17′de İmparator Augustus tarafından kabul edilen Lex Iulia de Adulteriis Coercendis (Zinalar ve Tecavüzler Hakkında Iulia Yasası) ile kamu suçu haline getirilinceye dek aile içi bir sorun olarak görülen zina, kural gereği, yalnızca kadın evliyse ortaya çıkardı. Erkeğin evli olup olmaması, suçun ortaya çıkışında etkili değildi.


Eski Roma′da cinsel serbestliğin yayılması sonucunda, geleneksel Roma kültürünü yaşatmak isteyenlerin evliliği ve tek eşliliği koruma çabaları, ahlaki çöküntüye karşı önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır. İmparator Augustus′un, bozulan aile ilişkilerini yeniden düzenleme amacıyla önerdiği yasalardan biri olan Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, işte bu toplumsal çöküşün sonucu olarak kabul edildi ve en sert rüzgâr imparatorun kendi kızma esti. Augustus′un kızı Iulia ve arkadaşlarının gördüğü tepkinin temel nedeni zina ve içkili eğlencelerdi.

Augustus′un çıkardığı Iulia Yasası ile birlikte eski Roma′da cinsel suçlar kapsamına alman diğer fiillerin de incelendiği bu kitap, hukuki ve tarihi açıdan bir döneme ışık tutan, önemli bir araştırmadır.

.
Doç. Dr. Diler Tamer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde öğretim üyesidir.İçindekiler


KISALTMALAR 9

GİRİŞ 13

I. LEX IULIA DE ADULTERIIS COERCENDIS 17
YASANIN KABUL TARİHİ 17
KAYNAKLAR 21
Yasal Kaynaklar 22
Tarihi ve Edebi Kaynaklar 25
II. LEX IULIA DE ADULTERIIS′İ HAZIRLAYAN
KOŞULLAR 43
ROMA ŞEHRİNİN KURULUŞU 43
ROMA TOPLUMUNDA ANASOYLULUĞUN İZLERİ... 45
ROMALILARIN DÜŞÜNCE YAŞAMI 50
ROMA′DA YASAL EVLİLİK 57
Evli Kadının Yaşamı 62
Boşanma 73
ROMALI KADININ ÖZGÜRLEŞMESİ 76
AİLE YAŞAMINDA BOZULMANIN EKONOMİK VE
SOSYAL NEDENLERİ 82
AUGUSTUS VE AİLESİ 104
III. YARGILAMA USULÜ 121
CEZA YARGILAMA HUKUKUNUN GELİŞİMİ 121
Genel Bakış 121
Quaestiones Perpetuae′m Yapısı 130
Çhıaestiones′de Yargılama Usulü 131
CİNSEL SUÇLARA İLİŞKİN YARGILAMA
USULLERİ 134
Geleneksel Yargılama Usulü 134
Lex Iulia de Adulteriis ile Getirilen Usul Kuralları 136
Yasanın Uygulama Alanı 136
Ius Occidendi (Öldürme Hakkı) 139


Boşanma Zorunluluğu 148
Şikâyet 151
Yargılamanın Tarafları 160
IV. LEXIULIA DE ADULTERIIS′E GÖRE CİNSEL
SUÇLAR 173
STUPRUM VE ADULTERIUM 173
LENOCINIUM 182
Çıkar Sağlamak (Quaestum facere) 186
Suçun İşlenmesine Yardım Etmek (Pretium Accipere) 189
Boşanmamak (Deprehensam Retinere) 193
Zina Suçlusu Kadınla Evlenmek (Damnatam Ducere) 202
Yer Sağlamak (Domum Praebere) 205
ENSEST 209
BİGAMİ 215
FAHİŞELİK 216
EŞCİNSELLİK 217
TECAVÜZ VE KAÇIRMA 218
V. LEX IULIA DE ADULTERIIS İLE ÖNGÖRÜLEN
CEZALAR 221

SONUÇ 231

KAYNAKÇA 234