Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı ( 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre )

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı ( 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre )Sayfa Sayısı
:  
234
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4454-56-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI Genel kurul kararlarının geçersizliği, anonim şirketlerde en çok uyuşmazlık konusu olan hususlardan birisidir.Geçersizlik hallerinden yokluk, butlan ve iptal edilebilirlik yaptırımlarının anonim şirket genel kurul kararları bakımından hangi hallerde uygulanacağı hususunda yargı kararlarında ve doktrinde farklı fikirler ileri sürülmüştür. Bu konuda temel eser olan Erdoğan Moroğlu tarafından hazırlanıp 2009 yılında 5′nci baskısı yapılan "Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü" isimli çalışmada genel kurul kararlarının yokluğu, butlanı ve iptali inceleme konusu yapılmaktadır. Genel kurul kararlarının butlanı da bu eserde incelenen konulardandır. Ancak bu çalışmada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu′ndaki butlan sebepleri incelenmemiş, butlan sebepleri 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri bakımından değerlendirilmiştir. Ayrıca Haluk N. Nomer tarafından 2008 yılında yayımlanan "Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar" isimli monografik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada genel kurul kararlarının geçersizliğine ilişkin temel esaslar dernekler ve anonim şirketler bakımından ele alınmıştır. Türk hukukunda genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının butlanı sebeplerinin düzenlendiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu bağlamda genel kurıü kararlarının butlanının hangi hallerde söz konusu olacağının incelenmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Anonim şirket genel kurul kararlarının geçersizlik sebepleri ve bunlar arasındaki sınır eskiden beri tartışma konusu olmuştur. Hukuka aykırı bir genel kurul kararının yaptırımının iptal mi yoksabutlan mı olduğu sadece anonim şirketler için değil kooperatif genel kurul kararları bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle genel kurul kararlarının butlanı konusunda bir çalışma yapmaya gerek görülmüştür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu′ndaki düzenleme öncesinde genel kurul kararlarının butlanı Borçlar hukuku bakımından ele alınmış ve yargı kararlan da bu doğrultuda oluşmuştur. Bir hukuki işlem olmaları bakımından Borçlar Kanunu′ndaki kesin hükümsüzlük sebeplerinin genel kurul kararlarına uygulanması doğaldır, ancak tamamen anonim şirketlere özgübutlansebeplerinin var olduğunu da dikkate almak gerekir1. Bu çalışmada anonim şirket genel kurul kararlarının butlanı 6102 sayılı TTK ve 6098 sayılı TBK hükümleri çerçevesinde incelenecektir. İNCELEME PLANI Çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak genel kurul kararının hukuki niteliği ele alınacak, daha sonra butlan yaptırımı ve butlanın diğer geçersizlik halleriyle arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde butlana ilişkin yasal düzenlemeler ve butlan yaptırımının uygulanmasında göz önüne alınması gereken temel ilkeler incelenecektir. Bu kapsamda Alman ve İsviçre Hukukunda genel kurul kararının butlanı sebepleri yanı sıra Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu′ndaki butlana ilişkin hükümler ele alınacaktır. Ayrıca butlan yaptırımının uygulanmasında dikkate alınması gereken temel ilkeler özellikle butlanın ikincilliği ilkesi üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise anonim şirket genel kurul kararlarının butlan sebepleri sınıflandırılarak ayrı ayrı incelenecektir. Çalışmanın dördüncü bölümünün konusu, butlanın dava ve itiraz yoluyla ileri sürülmesidir. Genel kurul kararının zaman sınırı olmaksızın ileri sürülebilmesi ve hükümsüzlüğün tespiti halinde işlemin en baştan itibaren geçersiz olması bir takım sakıncalara yol açmaktadır. Bu bağlamda butlanın ıslahı imkânı, butlanın ileri sürülmesinde hakkın kötüye kullanılması ve bunun engellenmesi için alınabilecek önlemler üzerinde durulacaktır. öNSöZ Türk hukukunda anonim şirket genel kurul kararlannın butlanı hususunda özel bir düzenleme bulunmadığı için bu konuda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktaydı. 14 Şubat 2011 ′de Resmi Gazete′de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu′nda ilk kez genel kurul kararlarına özgü butlan sebepleri düzenlenmiştir. Bu güne kadar genel kurul kararlarının geçersizlik hallerini inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bunlar arasında genel kurul kararlannın butlanına ilişkin özel bir monografi bulunmamaktadır. Bu nedenle anonim şirket genel kurul kararlannın butlanı konusunda çalışma yapma düşüncesi oluşmuştur. Çevremdeki hocalanm ve arkadaşlanmın da teşviki ile bu kitap doçentlik başvurusunda özgün bilimsel eser olarak Nisan 2012 dönemindeki mevzuata göre hazırlanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasında Çukurova Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Biriminin de desteği alınmıştır. İlk olarak destekleri için Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca akademisyen olarak yetişmemde ve bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkılanndan dolayı şükran ve minnet duyduğum kişileri burada paylaşmak istiyorum. Öncelikle asistanı olmaktan şeref duyduğum hocam Prof. Dr. Hasan Pulaşlı′ya minnet ve şükran duygularımı sunuyorum, üzerimde emeği çok büyüktür. Akademik hayatımın en başından itibaren hep ilgi ve desteğini gördüğüm hocam Prof. Dr. Mustafa Çeker, kaynaklara ulaşmamda ve bazı hususlann aydınlanmasında katkılarını esirgemedi, kendisine müteşekkirim. Prof. Dr. Fatih Bilgili hocama da sağladığı kaynaklar ve değerli fikirleri için teşekkür etmem gerekir. Akademisyenliği tercih etmemde teşvik edici olan Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu′na ve doktora tez danışmanım Prof. Dr. İsmail Kırca′ya üzerimdeki emekleri için bir kez de burada teşekkürü bir borç biliyorum. Çalışmayı okuyarak, hatalanmı ve eksiklerimi görüp düzeltmeme imkân veren değerli arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Yakup Korkmaz′a da zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Çalışma süresince ihmal ettiğim çocuklanma ve eşime de destekleri, gösterdikleri sabır ve anlayış için müteşekkirim. Eşime kitabın tashihindeki yardımlan için ayrıca teşekkür ediyorum. Eserin basımını üstlenen Karahan Kitabevi çalışanlarına özellikle Sayın Seyfi Karahan′a da zahmetleri için teşekkürler. Adana, Nisan 2012 Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkut İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Vİİ KISALTMALAR Xİİİ BİBLİYOGRAFYA XV GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI II İNCELEME PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE BUTLAN YAPTIRIMI § 1. GENEL KURUL KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 4 /. GENEL KURUL KARARININ OLUŞMASI 5 A. Genel Kurulun Toplanması 5 1. Toplantıya Davet 6 2. Toplantı ve Karar Yetersayısının Sağlanması 9 B. Genel Kurulun Çalışması 10 1. Öneri 12 2. Oylama 13 3. Bakanlık Temsilcisinin Toplantıda Hazır Bulunması 15 4. Kararın Tespiti, İmzalanması, Tescil ve İlanı 17 C. Hukuki Etkisi 19 //. GENEL KURUL KARARI TÜRLERİ 20 A. Usule ve Esasa İlişkin Kararlar 20 B. Olumlu ve Olumsuz Kararlar 21 C. Azlık Kararları 22 D. Seçim Kararları 23 E. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı 23 F. İç Yönergenin Onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı 25 § 2. BUTLAN VE DİĞER GEÇERSİZLİK HALLERİ 26 /. BUTLAN 26 A. Terminoloji 26 B. Butlan Kavramı :.... 27 C. Butlan Sebepleri 28 D. Butlan Yaptırımının Türleri 29 1. Tam Butlan 30 2. Kısmi Butlan 30 E. Butlan Yaptırımının Hukuki Sonuçları 32 //. DİĞER GEÇERSİZLİK HALLERİ 33 A. Yokluk 35 1. Yokluk Sebepleri 35 2. Hukuki Sonuçları Bakımından Yokluk ve Butlan 38 3. Şekle Aykırılık Yaptırımı Olarak Yokluk ve Butlan 40 B. İptal Edilebilirlik 42 1. İptal Yaptırımının Özellikleri 43 2. Butlan ile İptal Edilebilirlik Arasındaki Farklılıklar 44 a. Sebepleri Bakımından 44 b. Hukuki Sonuçlan Bakımından 45 C. Askıda Hükümsüzlük 47 İKİNCİ BÖLÜM BUTLANA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER VE TEMEL İLKELER § 3. BUTLANA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 51 /. İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI 52 A. İsviçre Hukukunda 52 1. İsviçre Borçlar Kanunu′nda 1991 Değişikliği (m. 706b) Öncesi 53 2. İsviçre Borçlar Kanunu′nda 1991 Değişikliği (m. 706b) Sonrası 54 B. Alman Hukukunda 56 //. TÜRK BORÇLAR KANUNU′NDA BUTLAN SEBEPLERİ 60 A. Hukuki İşlemin Konusunun İmkânsızlığı 61 B. Emredici Kurallara Aykırılık 62 C. Ahlaka Aykırılık 64 D. Kamu Düzenine Aykırılık 66 E. Kişilik Haklarına Aykırılık 67 F. Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk 67 G. Geçerlilik Şekline Aykırılık 67 H. Muvazaa 70 § 4. TURKTICARETKANUNU′NDA GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANI 71 /. GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI (TTK m. 447) 71 II. YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANI (TTK m. 391) 74 A. Eşit İşlem İlkesine Aykırılık 76 B. Anonim Şirketin Temel Yapısına Uymayan Kararlar 78 C. Sermayenin Korunması İlkesini İhlal Eden Kararlar 80 D. Pay Sahiplerinin Vazgeçilmez Nitelikteki Haklarını İhlal Eden Kararlar 81 E. Organların Devredilemez Yetkilerinin Devrine İlişkin Kararlar 82 5. BUTLAN YAPTIRIMIN UYGULANMASINDA TEMEL İLKELER 83 /. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ BUTLAN SEBEPLERİNİN GENEL KURUL KARARLARINA UYGULANABİLİRLİĞİ 83 A. Genel Kurul Kararlarının Butlanı Düzenlemesi (TTK m. 447) Öncesi 85 B. Genel Kurul Kararlarının Butlanı Düzenlemesi (TTK m. 447) Sonrası 88 //. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ ve BUTLAN SEBEPLERİNİN SINIRLANMASI 89 A. Emredici Hükümler İlkesi 89 B. Butlan Sebeplerinin Sınırlandırılması ihtiyacı 91 C. Butlanın İkincilliği İlkesi 95 ///. BATIL GENEL KURUL KARARININ UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 96 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURUL KARARLARININ BUTLAN SEBEPLERİ 6. TÜRK TİCARET KANUNU′NA GÖRE BUTLAN SEBEPLERİNİN TASNİFİ 99 /. KONU YÖNÜNDEN BATIL GENEL KURUL KARARLARI 100 II. ŞEKİL YÖNÜNDEN BATIL GENEL KURUL KARARLARI 100 7. KONU YÖNÜNDEN BATIL GENEL KURUL KARARLARI 101 /. TÜRK TİCARET KANUNU′NUN 447′NCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BUTLAN SEBEPLERİ 101 A. Pay Sahibinin Vazgeçilemez Nitelikteki Haklarını Sınırlandıran Veya Ortadan Kaldıran Kararlar 102 1. Genel Kurula Katılma Hakkının İhlali 103 2. Oy Kullanma Hakkının İhlali 105 3. Dava Açma Hakkının İhlali 107 4. Bilgi Alma, İnceleme ve Denetleme Hakkının İhlali 109 a. Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 109 i. Genel Kurul Toplantısı Öncesinde 110 ii. Genel Kurul Toplantısında 111 iii. Bilgi Alma ve inceleme Hakkının Sınırlandırılmasında Ölçü 113 b. Pay Sahibinin Denetleme Hakkı 117 5. Diğer Vazgeçilmez Nitelikteki Haklarını Ortadan Kaldıran veya Sınırlandıran Kararlar 118 B. Anonim Şirketin Temel Yapısını Bozan Kararlar 119 1. Anonim Şirketin Tanımına Aykırılık 120 2. Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları Düzenine Aykırılık 121 3. Anonim Şirketin Organik Yapısına Aykırılık 123 C. Anonim Şirketin Sermayesinin Korunması Hükümlerine Aykırı Olan Kararlar 125 //. TTK′NIN 447′A/C/′ MADDESİNDE SA YILMA YAN BUTLAN SEBEPLERİ 134 A. Sorumluluk Hükümlerini (TTK m. 549 vd.) Bertaraf Etmeye Yönelik Genel Kurul Kararları 134 B. Potansiyel Pay Sahiplerini, Alacaklıları ve Şirket Çalışanlarını Koruyan Hükümlere Aykırılık 135 C. Eşit İşlem İlkesine Aykırılık 138 D. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Yasağının İhlali 141 E. Payın İtibari Değerinin Kanuna Aykırı Belirlenmesi 141 8. ŞEKİL YÖNÜNDEN BATIL GENEL KURUL KARARLARI 142 /. GENEL KURULUN YETKİSİZLİĞİ 144 II. TOPLANTI YAPILMADAN ALINAN KARARLAR 145 III. GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINDA USULSÜZLÜK. 146 A. Kanunda Öngörülen Çağrı Usulüne Aykırılık 146 1. Çağrı Yapılmadan Genel Kurulun Toplanmış Olması 147 2. Genel Kurulun Yetkisiz Kişilerce Çağrılması 149 3. Genel Kurulun Çağrı Usulünde Eksiklik 150 4. Genel Kurul Çağrısının İçeriğinin Yasaya Aykırı Olması 154 B. Esas Sözleşmede Öngörülen Çağrı Usulüne Aykırılık 155 IV. TOPLANTI VE KARAR YETERSA YISINA UYULMADAN ALINAN KARARLAR 156 A. Kanunda Öngörülen Toplantı ve Karar Yetersayısına Aykırılık 156 B. Anasözleşmede Öngörülen Toplantı ve Karar Yetersayısına Aykırılık 159 V. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİNDEKİ USULSÜZLÜKLER 161 A. Genel Kurul Toplantısına Katılması Gerekenlerin Eksikliği 162 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 162 2. Bakanlık Temsilcisi 163 B. Genel Kurul Belgelerinde Eksiklik 164 1. Hazır Bulunanlar Listesinin Eksikliği 164 2. Toplantı Tutanağının Mevcudiyeti ve İçeriği 165 3. Toplantı Tutanağının İmzalanması 166 4. Toplantı Tutanağının Tescil ve İlanı 167 C. Gündeme Bağlılık İlkesinin İhlali 169 VI. DİĞER BUTLAN SEBEPLERİ 170 A. Anonim Şirketin Birleşmesi İçin Alınan Kararlar 170 B. İbra Kararının Batıl Olduğu Haller 170 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BUTLANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI YASAĞI § 9. BUTLANIN İLERİ SÜRÜLMESİ 173 /. BATIL GENEL KURUL KARARLARI ÜZERİNDE SİCİL MÜDÜRÜNÜN DENETİM YETKİSİ 173 A. Ticaret Siciline Tescili Gerekmeyen Genel Kurul Kararları Bakımından 174 B. Ticaret Siciline Tescili Gereken Genel Kurul Kararları Bakımından 174 //. BUTLAN DAVASI 178 A. Davanın Niteliği 179 B. Güncel Menfaatin Varlığı 180 C. Davanın Tarafları 182 1. Davacı 182 a. Pay Sahipleri 182 b. Yönetim Kurulu Üyeleri 184 c. Üçüncü Kişiler 184 d. İflas İdaresi 186 2. Davalı 186 D. Davanın Usule İlişkin Özellikleri 187 1. Davanın İlanı 188 2. Şirketin Muhtemel Zararlarına Karşı Teminat Gösterilmesi 188 3. Butlanı İleri Sürülen Genel Kurul Kararının Yürütülmesinin Geri Bırakılması 189 4. Butlan Davasında Süre 190 E. Hüküm ve Etkisi 192 1. Kararın Üçüncü Kişiler Üzerindeki Etkisi 193 2. Kararın Şirket Organlarının Yaptıkları işlemler Üzerindeki Etkisi 194 F. Mahkemenin Butlan Kararının Tescili ve İnternet Sitesinden İlanı 196 G. Batıl Bir Genel Kurul Kararının iptalinin Dava Edilmesi 196 ///. BUTLAN HALLERİNİN ISLAHI 198 A. Alman Hukukunda 199 B. İsviçre Hukukunda 200 C. Türk Hukukunda 202 § 10. BUTLANIN İLERİ SÜRÜLMESİ HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 205 /. HAKKININ KÖTÜYE KULLANILDIĞININ TESPİTİ 205 II. DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 207 A. Genel Kurul Kararının İptali Davasında Hakkın Kötüye Kullanımı 209 1. Türk Hukukundaki Durum 209 2. Alman Hukukundaki Durum 211 B. Genel Kurul Kararının Butlanının Tespiti Davasında Hakkın Kötüye Kullanımı 214 HAKKIN KOTUYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDEKİ BUTLAN DAVALARININ GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ 21S A. Davacının Menfaatinin Bulunmaması 216 B. Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık 217 C. Batıl Karara Uzun Zaman Sessiz Kalınmış Olması 218 D. Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinde Hakkın Kötüye Kullanılması 221 IV. DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI 222 A. Kötüniyetle Açılan Davanın Reddi 222 B. Kötüniyetle Dava Açanların Sorumluluğu 222 C. Şirketin Zararının Tazmini 224 1. Zarar 224 2. Tazminat Davasının Şartları 226 D. Dava Hakkını Kötüye Kullanan Pay Sahibinin Şirketten Çıkarılabilmesi 227 SONUÇ 229 KAVRAM İNDEKSİ 233