Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi

Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal DenetimiSayfa Sayısı
:  
229
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0415-6

65,00 TL


İÇİNDEKİLER


ÖnsözV


KısaltmalarXI


GİRİŞ1


 


BİRİNCİ BÖLÜM


TARİHİ GELİŞİM, KARŞILAŞTIMA VE TEŞKİLAT


I.TARİHÎ GELİŞİM11


A.KRALLIK VE PARLAMENTONUN ÜSTÜNLÜĞÜ11


B.İNGİLTERE’DE İDARE HUKUKUNUN


VARLIĞINA DAİR14


C.ABD VE İNGİLTERE’DE YARI-YARGISAL


KURULUŞLARIN ORTAYA ÇIKIŞI17


II.ADLİ REJİM İLE İDARİ REJİMİN KARŞILAŞTIRILMASI20


A.FRANSIZ İDARİ YARGI SİSTEMİ20


B.ALMAN İDARİ YARGI SISTEMİ22


C.ANGLOSAKSON İDARİ YARGI SISTEMİ23


1.Genel Olarak23


2.Common Law’un Tanımı ve Özellikleri24


3.Değerlendirme 25


D.DEĞERLENDİRME31


III.İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE GÖREVLİ


TEŞKİLAT34


A.TARİHÎ SÜREÇ37


B.İDARE MAHKEMESİ40


C.İDARİ KURULLAR41


1.Tanım45


2.Özellikleri46


3.Hukuki Nitelikleri ve Organ Olarak Yerleri48


4.Yapıları ve Uyguladıkları Usul Kuralları50


D.2007’DE KURULAN YENİ SİSTEM53


E.TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMA57


F.ABD’DE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE


GÖREVLİ MAKAMLAR64


G.DEĞERLENDİRME69


 


İKİNCİ BÖLÜM


YARGISAL DENETİMİN KONUSU VE USULÜ


I.YARGISAL DENETİMİN KONUSU79


A.GENEL OLARAK79


B.YARGISAL DENETİMİN NİTELİĞİ82


1.Genel Olarak82


2.Yargısal Denetim ile İdari Denetim


Arasındaki Farklar 84


C.YARGISAL DENETİMİNİN AMACI VE İŞLEVİ88


D.YARGISAL DENETİM VE İDARİ USUL90


1.APA Öncesi Dönem (APA’yı Doğuran Nedenler)90


2.APA’nın Hazırlanması ve Kabulü92


3.APA’nın Uygulanması ve Eleştiriler94


4.İdari Usul İlkeleri95


5.Değerlendirme96


E.YARGISAL DENETİMİN KAPSAMI 99


1.Düzenleyici İşlem - Bireysel İşlem Ayrımı100


2.Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Kamu Hukuku -


Özel Hukuk Ayrımı102


3.Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetleri Açısından


Yargısal Denetim Usulü105


F.YARGISAL DENETİMİNİN SINIRLARI111


1.Genel Olarak111


2.Yerindelik Denetimi Yasağı112


3.Kanunla Yargı Denetimi Dışında Bırakılan


Alanlar ve Kraliyet İmtiyazı118


4.Hükümet Tasarrufları (Yargı Kısıntısı) 119


G.DEĞERLENDİRME124


II.YARGISAL DENETİM USULÜ126


A.GENEL OLARAK126


B.YARIGAL DENETİMİN SON ÇARE OLMASI127


C.YARGISAL DENETİM ÖNCESİ İDARİ BAŞVURU129


D.İZİN AŞAMASI132


E.SÜRE136


F.DAVA EHLİYETİ (STANDING - LOCUS STANDI)139


G.DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ 141


H.İSTİNAF BAŞVURUSU 142


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ VE YARGISAL DENETİM YOLLARI


V.HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ (YARGISAL


DENETİMİN DAYANAKLARI)143


A.HUKUK KURALININ YANLIŞ UYGULANMASI144


1.Hukuka Aykırı Yetki Devri


(Unlawful Sub-Delegation )144


2.Hukuki Hata 145


3.Konuyla İlgili Hususları Dikkate Almamak149


4.Takdir Yetkisinin Kullanılmaması


(Fettering Discretion) 150


5.Ultra Vires Olması151


6.İdarenin Yetkisini Aşması


(Dar anlamda Ultra Vires) 155


7.Haklı Beklentiler160


B.MAKUL OLMAYAN (MANTIKSIZ, İRRASYONEL)


KARAR ALMA164


C.USULE AYKIRILIK 168


1.Mevzuatta Belirtilen Usul Kurallarına Aykırılık169


2.Tarafsızlık170


3.Dinlenilme Hakkı171


4.Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 177


E.DEĞERLENDİRME178


VI.YARGISAL DENETİM YOLLARI


(MAHKEME EMİRLERİ)180


A.GENEL OLARAK180


B.HUKUKİ ÇÖZÜMLERİN MAHKEMENİN


TAKDİRİNDE OLMASI186


C.DEKLARASYON189


D.YARGISAL EMİR VE GEÇİCİ YARGISAL EMİR193


E.ZORLAYICI EMİR 198


F.İPTAL EMRİ 203


G.YASAKLAYICI EMİR 206


 


H.DEĞERLENDİRME207