Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Anayasa Yargısının Siyasi Kökenleri ve Demokratik Meşruluğu Sorunu

Anayasa Yargısının Siyasi Kökenleri ve Demokratik Meşruluğu SorunuSayfa Sayısı
:  
176
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7622-68-6

30,00 TL

"Bu eser, değerli öğrencim Ferhat Küçük'ün aynı başlık altında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sunduğu ve oybirliğiyle kabul edilen yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Yazar, anayasa hukuku ve anayasa teorisinin en tartışmalı konularından biri olan "anayasa yargısının demokratik meşruluğu" sorununu kapsamlı biçimde incelemiştir. Eserin ilginç ve özgün yönlerinden biri de bu tartışmanın Türkiye siyasetindeki çatışan anayasa tezleri bağlamında ele alınmış olmasıdır. Gerçekten, çoğunlukçu demokrasi anlayışının, anayasa yargısını gereksiz bir ayak bağı telakki etmesine karşılık, çoğulcu demokrasi taraftarları onu, çoğunluğun sınırsız hakimiyetini önleyecek ve azınlığın haklarını koruyacak en etkili araçlardan biri olarak hararetle savunmuşlardır. Nihayet yazar, bu tartışmalar ışığında Türk Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin kapatılması konusundaki katı ve aktivist yaklaşımını da değerlendirmiştir. Bütün bu konuların önümüzdeki yıllarda da yoğun tartışmalara konu olacağı şüphesizdir. Dolayısıyla Küçük'ün bu eseri bu tartışmalar açısından da önemli bir katkı teşkil edecektir." Prof. Dr. Ergun Özbudun/İstanbul Şehir Üniversitesi (ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER    


GİRİŞ
Birinci Bölüm
ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ IŞIĞINDA ANAYASA YARGISI
1.1. Anayasalcılık
1.2. Demokratikleşme Süreci
1.3. Anayasalcılık ve Demokrasi İkileminde Anayasa Yargısının Gelişimi
1.4. Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu
1.5. Yargısal Aktivizm (Judicial Activism) ve Hakimler Hükümeti (Juristocracy) Tartışmaları


İkinci Bölüm
ANAYASAL GELİŞME TEZLERİ VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ
2.1. Osmanlı İmparatorluk Dönemi Anayasal Gelişme Tezleri
2.2. Cumhuriyet Dönemi (Kemalist) Anayasal Gelişme Tezleri
2.3. 1960 Askeri Darbesi ve 1961 Anayasasının Hazırlanışında Türk Anayasa Mahkemesi
2.4. Hegemonyanın Korunması (Hegemonic Preservation) Tezi ile Merkez-Çevre (Center-Periphery) İlişkisi Bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi
2.5. Politik ve Doktrinsel Tartışmalar Düzleminde 1982 Anayasası ve Türk Anayasa Mahkemesi


Üçüncü Bölüm
TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN DEMOKRATİK MEŞRULUĞU SORUNU
3.1. Demokratik Meşruluk
3.2. Türk Anayasa Mahkemesi ve 1961 Anayasası'nın Anayasallık Denetimi Kurgusu
3.3. Merkezin Vesayetinin Güçlendirilmesi: 1982 Anayasası ve Türk Anayasa Mahkemesi
3.4. Yargısal Aktivizm (judicial Activism), Hakimler Hükümeti (Juristocracy) ve Yargısal Kendi Kendini Sınırlandırma (Judicial Restraint) Kavramları Çerçevesinde Türk Anayasa
Mahkemesi
3.5. "İdeolojik Kararlar" Perspektifinden Türk Anayasa Mahkemesi'nin Demokratik Meşruluğu Sorunu
SONUÇ


BİBLİYOGRAFYA