Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ( Açıklamalı - İçtihatlı )

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ( Açıklamalı - İçtihatlı )Sayfa Sayısı
:  
1199
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-975-02-3813-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Bu eserde, Yargıtay Üyeliği ve uzun süre icra mahkemesi hakimliğimiz sırasında edindiğimiz birikim ve tecrübemizle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "İcra ve İflas Kanunu" esas alınarak farklı bir yorumu ile karşılaşacaksınız.
Eserde, kamu alacağının kapsamı, tahsilde hangi dairenin yetkili olduğu, alacağın tahsili için alınacak tedbirler, cebri takip ve tahsil türleri, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, haciz, istihkak davası, iptal davası, kamu alacağının hacze iştiraki, haczedilen malların kıymet taktiri ve paraya çevrilmesi, ihalenin feshi, kamu alacağında zamanaşımı, tahsilat aşamasında işlenen suçlar ile bu suçların takibi konularında ayrıntılı bilgiyi, mevzuat hükümleri ile Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemeleri'nin en güncel içtihatlarını bulacaksınız.
Konu Başlıkları
    Genel Esaslar
    Kanunun Kapsamı, Terimler, Vazifeliler ve Selahiyetliler Kanununun Kapsamı
    Amme Alacaklarının Korunması
    Ödeme
    Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
    Amme Alacağının Cebren Tahsili
    Cebren Tahsil ve Takip Esasları
    Menkul Malların Haczi ve Satışı
    Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
    İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
    Zamanaşımı,Terkin,Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler
    Zamanaşımı ve Terki
    Yasaklar ve Cezalar
    Son Hükümler, Kaldırılan Kanun ve Hükümler