Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (89)      Haziran (84)      Mayıs (171)      Nisan (125)

Aile Hukuku

Aile HukukuSayfa Sayısı
:  
221
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-152-692-8

30,00 TL


ÇİNDEKİLER


 


Birinci Bölüm 


AİLE HUKUKU 


§1. GİRİŞ


I. Aile Kavramı


II. Aile Hukuku Kavramı


III. Türk Aile Hukuku'nun Gelişim Sürecine Kısa Bir Bakış


IV. Aile Hukuku Kaynakçasına Genel Bakış


V. Aile Hukuku'na Hakim Temel İlkeler 


§2. NİŞANLANMA


I. "Nişanlanma"nın Hukuki Niteliği


II. Nişanlanma Sözleşmesinin Geçerlik Şartları


III. Nişanlanma Sözleşmesinin Hükümleri


IV. Nişanlanma Sözleşmesinin Meydana Getirdiği Nişanlılık Durumunun Sona Ermesi


V. Nişanlılık Durumunun Sona Ermesi Dolayısı ile Söz Konusu Olabilecek Talepler


§3. EVLENME SÖZLEŞMESİ VE KURUCU UNSURLARI


I. Evlenme Sözleşmesi Hakkında Genel Açıklama


II. Evlenme (Nikah) Sözleşmesinin Kurucu Unsurları


III. "Yokevlilik"lere "Evli Gibi Birlikte Yaşama" (Fiili Evlilik) Olarak Bazı Sonuçlar Bağlanabilir mi?


§4. EVLENME EHLİYETİ VE EVLENME ENGELLERİ


I. Evlenme Ehliyeti


II. Evlenme Engelleri


§5. EVLENME BAŞVURUSU, EVLENME İZNİ BELGESİ, EVLENME TÖRENİ


I. Genel Açıklama


II. Evlenme Başvurusu ve Evlenme İzni Belgesi Alınması


III. Evlenme Töreni


IV. Dini Tören


§6. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ


I. Genel Açıklama


II. Mutlak Butlan Yaptırımı


III. Nisbi Butlan Sebepleri ve Nisbi Butlan Yaptırımının Özellikleri


§7. EVLİLİK BİRLİĞİNİN HÜKÜMLERİ


I. Genel açıklama


II. Konutun Seçimi ve Aile Konutu Üzerindeki İşlemler


III. Kadının Soyadı


IV. Evlilik Birliğinin Temsili


V. Eşlerin Meslek ve İşi (TMK. 192)


VI. Eşlerin Hukuki İşlemleri (TMK. 193)


VII. Evlilik Birliğinin Kurulmasının Doğurduğu Genel Sonuçlar


§8. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUMA TEDBİRLERİ


I. Genel Açıklama


II. Özel Koruma Önlemleri (Tedbirleri)


III. Önlemler Konusunda Yetkili (Aile) Mahkemesi


IV. Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun


V. Önceki MK'da Yer Alıp da TMK'da Yer Verilmeyen Tedbirler


§9. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ


I. Genel Açıklama


II. Seçimlik Mal Rejimleri


III. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma (TMK. 218244)


IV. Edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiye, katılma alacağı ve katkı payının belirlenmesi 


§10. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ VE ÖZELLİKLE BOŞANMA


I. Genel Açıklama


II. Boşanma Sebeplerine Genel Bakış


III. Boşanma Sebeplerinin Gerçekleşme Şartları


IV. Özel ve Genel Boşanma Sebepleri İlişkisi


V. Boşanma Davasında Usul Kuralları


VI. "Ayrılık" Kurumu


VII. Boşanmanın Sonuçları


VIII. Boşanmanın "Yan Sonuçları" Arasında: Bir Eşin Diğer Eşe İleri Sürebileceği Talepler


IX. Evlilik Birliğinin Üçüncü Kişi Tarafından İhlali


 


İkinci Bölüm 


SOYBAĞI HUKUKU 


§11. KAVRAM VE SOYBAĞI TÜRLERİ


I. Kavram ve Terim


II. Soybağının Türleri


III. Soybağının Hükümleri


§12. SOYBAĞININ REDDİ


I. Soybağının Reddi Davası


II. Soybağının Reddi Davasında İsbat (Kanıtlama)


§13. BABAYA SOYBAĞININ SONRADAN EVLENMEYLE KURULMASI


I. Genel Açıklama


II. Sonradan Evlenme Yoluyla Soybağı Kurulmasına itiraz Davası


§14. BABAYA SOYBAĞININ EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞU "TANIMA"YLA KURULMASI


I. Genel Açıklama Tanımanın Hukuki Niteliği


II. Tanımanın iptali Davası


§15. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN BABALIK HÜKMÜYLE BABAYA BAĞLANMASI


I. Genel Açıklama


II. Babalık Davasının Niteliği ve Özellikleri


III. Babalık Hükmünün Sonuçları


§16. EVLAT EDİNMEDEN DOĞAN SOYBAĞI İLİŞKİSİ


I. Genel Açıklama


II. Evlat Edinmenin Hukuki Niteliği


III. Bu Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Tertiplere Araç Kılınmaması Gereği


IV. Evlat edinen ve edinilende aranan şartlar


V. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması:


VI. Evlatlık İlişkisinin Hükümleri


§17. VELAYET


I. Genel Açıklama


II. VELAYET HAKKININ KULLANILMASI 


III. VELAYET HAKKININ KAPSAMI


IV. ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞININ ANA VE BABASINA KARŞI KORUNMASI 


V. VELAYET HAKKININ SONA ERMESİ


§18. AİLE TOPLULUĞU


I. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE EV DÜZENİ


§19. AİLE MALLARI 


§20. VESAYET 


I. KISITLAMA SEBEPLERİ


§21. KAYYIMLIK 


 


§22. YASAL DANIŞMANLIK