Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Aile Hukuku-II (Md. 202-395) Cilt 3

Aile Hukuku-II (Md. 202-395) Cilt 3Sayfa Sayısı
:  
798
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-315-172-2

241,92 TL ( KDV Dahil )Temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiş “Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli Türk Medeni Yasası ve Uygulaması” adlı serinin, üçüncü kitabı olan “Aile Hukuku - II” adlı uygulamaya yönelik eserin içeriğinde, Türk Medeni Yasası’nın 202 nci maddesinden 395 inci maddesine kadar tüm hükümleri incele­me ko­nusu yapılmış ve uygulamadaki yeri belirtilmiş olup, konu ile ilgili zengin dilekçe, sözleşme ve yazışma örnekleri ile bol Yargıtay kararlarıda araştırmacı ve uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ  1457


KISALTMALAR 1459


İÇİNDEKİLER 1461


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ


BİRİNCİ AYIRIM


GENEL HÜKÜMLER


A. YASAL MAL REJİMİ 1479


AÇIKLAMA 1479


İÇTİHATLAR 1480


B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 1487


I. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 1487


AÇIKLAMA 1487


İÇTİHATLAR 1498


II. SÖZLEŞME EHLİYETİ 1501


AÇIKLAMA 1501


İÇTİHATLAR 1501


III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  1502


AÇIKLAMA 1502


İÇTİHATLAR 1502


C. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 1506


I. EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ İLE 1506


1. KARAR 1506


AÇIKLAMA 1506


İÇTİHATLAR 1508


2. YETKİ 1512


AÇIKLAMA 1512


3. MAL AYRILIĞINA GEÇİŞTEN DÖNME 1513


AÇIKLAMA 1513


İÇTİHATLAR 1513


II. CEBRÎ İCRA HÂLİNDE  1517


1. İFLÂSTA 1517


AÇIKLAMA 1517


2. HACİZDE 1518


AÇIKLAMA 1518


3. ESKİ REJİME DÖNME 1519


AÇIKLAMA 1519


III. ÖNCEKİ REJİMİN TASFİYESİ 1520


AÇIKLAMA 1520


İÇTİHATLAR 1521


D. ALACAKLILARIN KORUNMASI 1527


AÇIKLAMA 1527


İÇTİHATLAR 1527


E. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ 1529


AÇIKLAMA 1529


İÇTİHATLAR 1529


F. BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ 1533


AÇIKLAMA 1533


İÇTİHATLAR 1533


G. ENVANTER 1536


AÇIKLAMA 1536


H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 1537


AÇIKLAMA 1537


İÇTİHATLAR 1537


 


İKİNCİ AYIRIM


EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA


A. MÜLKİYET 1541


I. KAPSAMI 1541


AÇIKLAMA 1541


İÇTİHATLAR 1542


II. EDİNİLMİŞ MALLAR 1547


AÇIKLAMA 1547


İÇTİHATLAR 1547


III. KİŞİSEL MALLAR 1555


1. KANUNA GÖRE 1555


AÇIKLAMA 1555


İÇTİHATLAR 1556


2. SÖZLEŞMEYE GÖRE 1559


AÇIKLAMA 1559


İÇTİHATLAR 1559


IV. İSPAT 1563


AÇIKLAMA 1563


İÇTİHATLAR 1563


B. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 1567


AÇIKLAMA 1567


İÇTİHATLAR 1568


C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 1570


AÇIKLAMA 1570


İÇTİHATLAR 1570


D. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 1572


I. SONA ERME ANI 1572


AÇIKLAMA 1572


İÇTİHATLAR 1572


II. MALLARIN GERİ ALINMASI VE BORÇLAR 1579


1. GENEL OLARAK 1579


AÇIKLAMA 1579


İÇTİHATLAR 1579


2. DEĞER ARTIŞ PAYI 1588


AÇIKLAMA 1588


İÇTİHATLAR 1589


III. EŞLERİN PAYLARININ HESAPLANMASI 1595


1. KİŞİSEL MALLARIN VE EDİNİLMİŞ MALLARIN AYRILMASI 1595


AÇIKLAMA 1595


İÇTİHATLAR 1596


2. EKLENECEK DEĞERLER 1598


AÇIKLAMA 1598


İÇTİHATLAR 1599


3. KİŞİSEL MALLAR İLE EDİNİLMİŞ MALLAR ARASINDA


DENKLEŞTİRME  1608


AÇIKLAMA 1608


İÇTİHATLAR 1609


4. ARTIK DEĞER 1622


AÇIKLAMA 1622


İÇTİHATLAR 1623


IV. DEĞERİN BELİRLENMESİ 1633


1. SÜRÜM DEĞERİ 1633


AÇIKLAMA 1633


İÇTİHATLAR 1634


2. GELİR DEĞERİ 1646


A. GENEL OLARAK 1646


AÇIKLAMA 1646


B. ÖZEL HÂLLER 1647


AÇIKLAMA 1647


3. DEĞERLENDİRME ANI 1648


AÇIKLAMA 1648


İÇTİHATLAR 1648


V. ARTIK DEĞERE KATILMA 1660


1. KANUNA GÖRE 1660


AÇIKLAMA 1660


İÇTİHATLAR 1660


2. SÖZLEŞMEYE GÖRE 1666


A. GENEL OLARAK 1666


AÇIKLAMA 1666


İÇTİHATLAR 1666


B. İPTAL, BOŞANMA VEYA MAHKEME KARARIYLA MAL AYRILIĞINDA 1668


AÇIKLAMA 1668


İÇTİHATLAR 1668


VI. KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ 1670


1. ÖDEME VE ERTELENMESİ 1670


AÇIKLAMA 1670


İÇTİHATLAR 1671


2. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI 1676


AÇIKLAMA 1676


İÇTİHATLAR 1677


3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI DAVA 1688


AÇIKLAMA 1688


İÇTİHATLAR 1689


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


MAL AYRILIĞI


A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 1693


AÇIKLAMA 1693


B. DİĞER HÜKÜMLER 1694


AÇIKLAMA 1694


DÖRDÜNCÜ AYIRIM


PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI


A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 1695


I. GENEL OLARAK 1695


AÇIKLAMA 1695


II. İSPAT 1696


AÇIKLAMA 1696


İÇTİHATLAR 1696


B. BORÇLARDAN SORUMLULUK  1698


AÇIKLAMA 1698


C. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 1699


AÇIKLAMA 1699


İÇTİHATLAR 1699


II. MALLARIN GERİ ALINMASI VE PAYLI MALIN VERİLMESİ 1702


1. GENEL OLARAK 1702


AÇIKLAMA 1702


İÇTİHATLAR 1702


2. KATKIDAN DOĞAN HAK 1705


AÇIKLAMA 1705


İÇTİHATLAR 1705


III. AİLEYE ÖZGÜLENEN MALLAR 1708


1. KURAL 1708


AÇIKLAMA 1708


İÇTİHATLAR 1709


2. PAYLAŞMAYA AYKIRI DAVRANIŞLAR 1711


AÇIKLAMA 1711


İÇTİHATLAR 1712


3. PAYLAŞTIRMA İSTEMİNİN REDDİ 1714


AÇIKLAMA 1714


4. PAYLAŞTIRMA YÖNTEMİ 1715


AÇIKLAMA 1715


IV. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI 1717


1. İPTAL VEYA BOŞANMA HÂLİNDE 1717


AÇIKLAMA 1717


İÇTİHATLAR 1719


2. ÖLÜM HÂLİNDE 1727


AÇIKLAMA 1727


İÇTİHATLAR 1728


 


BEŞİNCİ AYIRIM


MAL ORTAKLIĞI


A. MÜLKİYET 1731


I. KAPSAMI 1731


AÇIKLAMA 1731


II. ORTAKLIK MALLARI 1732


1. GENEL MAL ORTAKLIĞI 1732


AÇIKLAMA 1732


2. SINIRLI MAL ORTAKLIĞI 1734


A. EDİNİLMİŞ MALLARDA ORTAKLIK 1734


AÇIKLAMA 1734


B. DİĞER MAL ORTAKLIKLARI 1735


AÇIKLAMA 1735


III. KİŞİSEL MALLAR 1736


AÇIKLAMA 1736


IV. İSPAT 1737


AÇIKLAMA 1737


B. YÖNETİM VE TASARRUF 1738


I. ORTAKLIK MALLARINDA 1738


1. OLAĞAN YÖNETİM 1738


AÇIKLAMA 1738


İÇTİHATLAR 1739


2. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM 1741


AÇIKLAMA 1741


3. ORTAKLIK MALLARI İLE MESLEK VEYA SANAT İCRASI 1742


AÇIKLAMA 1742


4. MİRASIN KABULÜ VEYA REDDİ 1743


AÇIKLAMA 1743


5. SORUMLULUK VE YÖNETİM GİDERLERİ 1745


AÇIKLAMA 1745


II. KİŞİSEL MALLAR 1746


AÇIKLAMA 1746


C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 1747


I. ORTAKLIK BORÇLARI 1747


AÇIKLAMA 1747


II. KİŞİSEL BORÇLAR 1748


AÇIKLAMA 1748


D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 1749


AÇIKLAMA 1749


İÇTİHATLAR 1749


E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 1752


I. SONA ERME ANI 1752


AÇIKLAMA 1752


İÇTİHATLAR 1753


II. KİŞİSEL MALA EKLEME 1756


AÇIKLAMA 1756


III. KİŞİSEL MAL İLE ORTAKLIK MALI ARASINDAKİ DENKLEŞTİRME 1757


AÇIKLAMA 1757


IV. DEĞER ARTIŞ PAYI 1758


AÇIKLAMA 1758


V. DEĞER BELİRLENMESİ 1759


AÇIKLAMA 1759


VI. PAYLAŞMA 1760


AÇIKLAMA 1760


2. DİĞER HÂLLERDE 1761


AÇIKLAMA 1761


VII. PAYLAŞMA USULÜ 1762


1. KİŞİSEL MALLAR 1762


AÇIKLAMA 1762


2. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI 1763


AÇIKLAMA 1763


İÇTİHATLAR 1764


3. DİĞER MALVARLIĞI DEĞERLERİ 1767


AÇIKLAMA 1767


İÇTİHATLAR 1767


4. DİĞER PAYLAŞMA KURALLARI 1768


AÇIKLAMA 1768


 


İKİNCİ KISIM


HISIMLIK


BİRİNCİ BÖLÜM


SOYBAĞININ KURULMASI


BİRİNCİ AYIRIM


GENEL HÜKÜMLER


A. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI 1769


AÇIKLAMA 1769


İÇTİHATLAR 1770


B. DAVADA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 1773


I. YETKİ  1773


AÇIKLAMA 1773


İÇTİHATLAR 1773


II. YARGILAMA USULÜ 1780


AÇIKLAMA 1780


İÇTİHATLAR 1781


 


İKİNCİ AYIRIM


KOCANIN BABALIĞI


A. BABALIK KARİNESİ 1783


AÇIKLAMA 1783


İÇTİHATLAR 1784


B. SOYBAĞININ REDDİ 1790


I. DAVA HAKKI 1790


AÇIKLAMA 1790


ÖRNEKLER 1792


İÇTİHATLAR 1793


II. İSPAT 1797


1. EVLİLİK İÇİNDE ANA RAHMİNE DÜŞME 1797


AÇIKLAMA 1797


İÇTİHATLAR 1797


2. EVLENMEDEN ÖNCE VEYA AYRI YAŞAMA SIRASINDA ANA RAHMİNE DÜŞME 1800


AÇIKLAMA 1800


İÇTİHATLAR 1800


III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 1802


AÇIKLAMA 1802


İÇTİHATLAR 1802


C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI 1806


AÇIKLAMA 1806


İÇTİHATLAR 1806


D. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI 1808


AÇIKLAMA 1808


İÇTİHATLAR 1809


E. SONRADAN EVLENME 1813


I. KOŞULU 1813


AÇIKLAMA 1813


İÇTİHATLAR 1813


II. BİLDİRİM 1817


AÇIKLAMA 1817


ÖRNEKLER 1818


İÇTİHATLAR 1818


III. İTİRAZ VE İPTAL 1820


AÇIKLAMA 1820


ÖRNEKLER 1823


İÇTİHATLAR 1824


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ


A. TANIMA 1827


I. KOŞULLARI VE ŞEKLİ 1827


AÇIKLAMA 1827


İÇTİHATLAR 1828


II. BİLDİRİM 1830


AÇIKLAMA 1830


ÖRNEKLER 1831


İÇTİHATLAR 1831


III. İPTAL DAVASI 1833


1. TANIYANIN DAVA HAKKI 1833


AÇIKLAMA 1833


ÖRNEKLER 1837


İÇTİHATLAR 1838


2. İLGİLİLERİN DAVA HAKKI 1853


A. GENEL OLARAK 1853


AÇIKLAMA 1853


İÇTİHATLAR 1853


B. İSPAT YÜKÜ 1856


AÇIKLAMA 1856


3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 1857


AÇIKLAMA 1857


İÇTİHATLAR 1857


B. BABALIK HÜKMÜ 1860


I. DAVA HAKKI 1860


AÇIKLAMA 1860


ÖRNEKLER 1864


İÇTİHATLAR 1866


II. KARİNE 1872


AÇIKLAMA 1872


İÇTİHATLAR 1872


III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 1875


AÇIKLAMA 1875


İÇTİHATLAR 1876


IV. ANANIN MALÎ HAKLARI 1878


AÇIKLAMA 1878


İÇTİHATLAR 1878


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM


EVLÂT EDİNME


A. KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİ 1883


I. GENEL KOŞULLARI 1883


AÇIKLAMA 1883


İÇTİHATLAR 1884


II. BİRLİKTE EVLÂT EDİNME 1891


AÇIKLAMA 1891


İÇTİHATLAR 1892


III. TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME 1902


AÇIKLAMA 1902


İÇTİHATLAR 1903


IV. KÜÇÜĞÜN RIZASI VE YAŞI 1905


AÇIKLAMA 1905


İÇTİHATLAR 1905


V. ANA VE BABANIN RIZASI 1909


1.ŞEKİL 1909


AÇIKLAMA 1909


İÇTİHATLAR 1910


2. ZAMANI 1915


AÇIKLAMA 1915


İÇTİHATLAR 1915


3. RIZANIN ARANMAMASI 1918


A. KOŞULLARI 1918


AÇIKLAMA 1918


İÇTİHATLAR 1918


B. KARAR 1923


AÇIKLAMA 1923


İÇTİHATLAR 1924


B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİ 1929


AÇIKLAMA 1929


İÇTİHATLAR 1930


C. HÜKÜMLERİ 1934


AÇIKLAMA 1934


İÇTİHATLAR 1935


D. ŞEKİL VE USUL 1940


I. GENEL OLARAK 1940


AÇIKLAMA 1940


İÇTİHATLAR 1945


II. ARAŞTIRMA 1949


AÇIKLAMA 1949


ÖRNEKLER 1952


İÇTİHATLAR 1953


E. EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI 1959


I. SEBEPLERİ 1959


1. RIZANIN BULUNMAMASI 1959


AÇIKLAMA 1959


ÖRNEKLER 1964


İÇTİHATLAR 1965


2. DİĞER NOKSANLIKLAR 1969


AÇIKLAMA 1969


İÇTİHATLAR 1969


II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 1972


AÇIKLAMA 1972


İÇTİHATLAR 1972


F. EVLÂTLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK 1975


AÇIKLAMA 1975


 


BEŞİNCİ AYIRIM


SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ


A. SOYADI 1977


AÇIKLAMA 1977


İÇTİHATLAR 1978


B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER  1990


AÇIKLAMA 1990


C. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ 1991


I. ANA VE BABA İLE 1991


1. KURAL 1991


AÇIKLAMA 1991


İÇTİHATLAR 1991


2. SINIRLARI 1995


AÇIKLAMA 1995


İÇTİHATLAR 1995


II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE 2001


AÇIKLAMA 2001


İÇTİHATLAR 2001


III. YETKİ 2006


AÇIKLAMA 2006


İÇTİHATLAR 2006


D. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA 2008


I. KAPSAMI 2008


AÇIKLAMA 2008


İÇTİHATLAR 2009


II. SÜRESİ 2014


AÇIKLAMA 2014


İÇTİHATLAR 2014


III. DAVA HAKKI 2020


AÇIKLAMA 2020


ÖRNEKLER 2023


İÇTİHATLAR 2024


IV. NAFAKA MİKTARININ TAKDİRİ 2027


AÇIKLAMA 2027


ÖRNEKLER 2029


İÇTİHATLAR 2030


V. DURUMUN DEĞİŞMESİ 2036


AÇIKLAMA 2036


ÖRNEKLER 2038


İÇTİHATLAR 2039


VI. GEÇİCİ ÖNLEMLER 2046


1. GENEL OLARAK 2046


AÇIKLAMA 2046


İÇTİHATLAR 2046


2. BABALIĞIN TESPİTİNDEN ÖNCE 2048


AÇIKLAMA 2048


İÇTİHATLAR 2048


VII. GÜVENCE VERİLMESİ 2050


AÇIKLAMA 2050


 


ALTINCI AYIRIM


VELÂYET


A. GENEL OLARAK 2051


I. KOŞULLAR 2051


AÇIKLAMA 2051


İÇTİHATLAR 2051


II. ANA VE BABA EVLİ İSE 2055


AÇIKLAMA 2055


İÇTİHATLAR 2056


III. ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE 2059


AÇIKLAMA 2059


İÇTİHATLAR 2059


IV. ÜVEY ÇOCUKLAR 2063


AÇIKLAMA 2063


İÇTİHATLAR 2063


B. VELÂYETİN KAPSAMI 2064


I. GENEL OLARAK 2064


AÇIKLAMA 2064


İÇTİHATLAR 2065


II. EĞİTİM 2069


AÇIKLAMA 2069


İÇTİHATLAR 2069


III. DİNÎ EĞİTİM 2074


AÇIKLAMA 2074


IV. ÇOCUĞUN TEMSİL EDİLMESİ 2075


AÇIKLAMA 2075


İÇTİHATLAR 2075


V. ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ 2079


AÇIKLAMA 2079


İÇTİHATLAR 2079


VI. ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ 2082


AÇIKLAMA 2082


İÇTİHATLAR 2082


VII. ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDAKİ HUKUKÎ İŞLEMLER 2083


AÇIKLAMA 2083


İÇTİHATLAR 2083


C. ÇOCUĞUN KORUNMASI 2085


I. KORUMA ÖNLEMLERİ 2085


AÇIKLAMA 2085


İÇTİHATLAR 2088


II. ÇOCUKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 2091


AÇIKLAMA 2091


İÇTİHATLAR 2094


III. VELÂYETİN KALDIRILMASI 2096


1. GENEL OLARAK 2096


AÇIKLAMA 2096


ÖRNEKLER 2099


İÇTİHATLAR 2100


2. ANA VEYA BABANIN YENİDEN EVLENMESİ HÂLİNDE 2104


AÇIKLAMA 2104


İÇTİHATLAR 2104


3. VELÂYETİN KALDIRILMASI HÂLİNDE ANA VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2109


AÇIKLAMA 2109


İÇTİHATLAR 2109


IV. DURUMUN DEĞİŞMESİ 2114


AÇIKLAMA 2114


ÖRNEKLER 2116


İÇTİHATLAR 2116


 


YEDİNCİ AYIRIM


ÇOCUK MALLARI


A. YÖNETİM 2119


I. GENEL OLARAK 2119


AÇIKLAMA 2119


İÇTİHATLAR 2119


II. EVLİLİK SONA ERİNCE 2124


AÇIKLAMA 2124


İÇTİHATLAR 2124


B. KULLANMA HAKKI 2127


AÇIKLAMA 2127


İÇTİHATLAR 2127


C. GELİRLERİN SARFI 2129


AÇIKLAMA 2129


İÇTİHATLAR 2129


D. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI 2131


AÇIKLAMA 2131


İÇTİHATLAR 2131


E. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI 2136


I. KAZANDIRMALAR 2136


AÇIKLAMA 2136


İÇTİHATLAR 2136


II. SAKLI PAY 2139


AÇIKLAMA 2139


III. MESLEK VEYA SANAT İÇİN VERİLEN MAL VE KİŞİSEL KAZANÇ 2140


AÇIKLAMA 2140


F. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI 2141


I. ÖNLEMLER 2141


AÇIKLAMA 2141


İÇTİHATLAR 2141


II. YÖNETİMİN ANA VE BABADAN ALINMASI 2147


AÇIKLAMA 2147


İÇTİHATLAR 2149


G. YÖNETİMİN SONA ERMESİ 2152


I. MALLARIN DEVRİ 2152


AÇIKLAMA 2152


İÇTİHATLAR 2153


II. ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU 2154


AÇIKLAMA 2154


İÇTİHATLAR 2154


 


İKİNCİ BÖLÜM


AİLE


BİRİNCİ AYIRIM


NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ


A. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ 2159


AÇIKLAMA 2159


B. DAVA HAKKI 2160


AÇIKLAMA 2160


ÖRNEKLER 2163


İÇTİHATLAR 2165


C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER 2173


AÇIKLAMA 2173


İÇTİHATLAR 2173


 


İKİNCİ AYIRIM


EV DÜZENİ


A. KOŞULLARI 2183


AÇIKLAMA 2183


İÇTİHATLAR 2184


B. HÜKÜMLERİ 2186


I. EV DÜZENİ VE GÖZETİM 2186


AÇIKLAMA 2186


II. SORUMLULUK 2187


AÇIKLAMA 2187


İÇTİHATLAR 2188


III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI 2194


1. KOŞULLARI 2194


AÇIKLAMA 2194


İÇTİHATLAR 2195


2. İSTENMESİ 2198


AÇIKLAMA 2198


İÇTİHATLAR 2199


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


AİLE MALLARI


A. AİLE VAKFI 2201


AÇIKLAMA 2201


B. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 2202


I. OLUŞUMU 2202


1. KOŞULLARI 2202


AÇIKLAMA 2202


2. ŞEKİL  2204


AÇIKLAMA 2204


II. SÜRE  2205


AÇIKLAMA 2205


İÇTİHATLAR 2205


III. HÜKMÜ 2207


1. ELBİRLİĞİ İLE İŞLETME 2207


AÇIKLAMA 2207


2. YÖNETİM VE TEMSİL  2208


A. GENEL OLARAK 2208


AÇIKLAMA 2208


B. YÖNETİCİNİN YETKİSİ  2209


AÇIKLAMA 2209


3. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL MALLAR 2210


AÇIKLAMA 2210


IV. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 2211


1. SEBEPLERİ 2211


AÇIKLAMA 2211


İÇTİHATLAR 2212


2. FESİH BİLDİRİMİ, ÖDEMEDEN ACİZ, EVLENME  2218


AÇIKLAMA 2218


3. ÖLÜM 2219


AÇIKLAMA 2219


4. PAYLAŞMA KURALLARI 2220


AÇIKLAMA 2220


V. KAZANÇ PAYLI AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 2221


1. KONUSU 2221


AÇIKLAMA 2221


2. ÖZEL SONA ERDİRME SEBEPLERİ 2223


AÇIKLAMA 2223


C. AİLE YURDU 2224


I. GENEL OLARAK 2224


AÇIKLAMA 2224


ÖRNEKLER 2228


II. KURULMASI 2230


1. KOŞULLARI 2230


AÇIKLAMA 2230


2. USUL VE ŞEKİL 2231


A. İLÂN  2231


AÇIKLAMA 2231


B. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASI 2232


AÇIKLAMA 2232


C. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ 2233


AÇIKLAMA 2233


III. SONUÇLARI 2234


1. TASARRUF HAKKININ SINIRLANMASI 2234


AÇIKLAMA 2234


2. KAN HISIMLARININ AİLE YURDUNA ALINMASI 2235


AÇIKLAMA 2235


3. MALİKİN ÖDEMEDE ACZE DÜŞMESİ 2236


AÇIKLAMA 2236


IV. SONA ERMESİ 2237


1. MALİKİN ÖLÜMÜ HÂLİNDE 2237


AÇIKLAMA 2237


2. MALİKİN SAĞLIĞINDA 2239


AÇIKLAMA 2239


İÇTİHATLAR 2239


 


İLGİLİ MEVZUAT


AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN 


ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2243


AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 


 


YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN  2255