Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (30)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası

Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. BasıSayfa Sayısı
:  
355
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-7425-14-4

27,00 TL

Türkiye'deki Anayasacılık Hareketleri, 19. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanır. Bu dönem içerisinde Türkiye'nin, yapıldıkları dönemlerin izlerini taşıyan beş Anayasası olmuştur. Bu yapıtta, sıra ile 1876, 1921, 1924, 1961, ve 1982 Anayasalarına  ve değişikliklerine yer verilmiştir....

Her anayasa metninden önce, o Anayasanın yapılışına ve özelliklerine ilişkin kısa bir açıklama da yer almıştır. 
Cumhuriyet döneminin üç büyük anayasasında yapılmış olan değişiklikler, ilgili Anayasalarda yerlerine konmuş, değişiklikten önceki madde metinleri de sayfa altı notta ayrıca gösterilerek, Anayasa metinlerinin kullanılması kolaylaştırılmıştır."(Sunuştan).

 

Kitabın içindekileri:

·         1876 ANAYASASI
Kanunu Esasî'nin Yapılışı 
Kanunu Esasî'nin  Özellikleri 
İlk Meşrutiyetin Sona İrmesi 
İkinci Meşrutiyet
Anayasa Değişiikliği 
Kanunu Esasî'nin İlânı
Kanunu Esas
Kanunu Esasî'de Yapılan Değişiklikler

·         1921 ANAYASASI
Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılışı
Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Özellikleri
Cumhuriyet'in İlânı
Teşkilatı Esasiye Kanunu
Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun

·         1924 ANAYASASI
Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılışı
Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Özellikleri
Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılan Değişiklikler
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Tekrar Mer'iyete Konulması Hakkında Kanun  

·         1961 ANAYASASI
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Yapılışı
1961 Anayasası'nın Özellikleri
1961 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler
27 Mayıs Döneminde 1924 Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanunlar
Anayasa'nın Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 

·         1982 ANAYASASI
1982 Anayasası'nın Yapılışı
1982 Anayasası'nın Hazırlanışı ve Kabulü
1982 Anayasası'nın Özellikleri
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun
Kurucu Meclis Hakkında Kanun
Anayasanın Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası