Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bilirkişinin Disiplin SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
208
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7622-38-9

35,00 TLBilirkişinin disiplin sorumluluğunu konu edinen bu çalışma bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ise, bu ihtiyacın karşılanmasına vesile olmuştur. Zira yargılama faaliyetinin önemli bir parçasını oluşturan bilirkişilik müessesesi hakkında yapılan çok sayıda çalışma içerisinde, bilirkişinin disiplin sorumluluğunu konu alan bir eser yer almamaktadır. Bu çalışmayla bilirkişilerin hangi tutum ve davranışlarının, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve bu aykırılıklar sebebiyle hangi yaptırım(lar)a tabi tutulacakları ortaya konulmak istenmiştir. Böylece, genel olarak idare hukukuna yabancı olan, denetimi yapacak bölge kurulları ile bilirkişilere ve yargının diğer paydaşarına yol gösterilmek istenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEİLER


GİRİŞ


I. Bilirkişi ve Bilirkişilik


II. Bilirkişilik Teşkilatı


III. Bilirkişilik Faaliyetinin Hukuki Niteliği


Birinci Bölüm 


BİLİRKİŞİNİN DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI 


I. Disiplin Suçları


A. Bilirkişiliğe Kabul Şartlarının Kaybedilmesi veya Sicile Kabul Tarihinde Gerekli Şartların Bulunmadığının Sonradan Tespit Edilmesi


B. Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Bilirkişilik Yapmaktan Kaçınılması veya Raporun Belirlenen Süre İçinde Mazeretsiz Olarak Verilmemesi


C. Bilirkişilik Görevi ve Bu Görevin Gerektirdiği Etik İlkelerle Bağdaşmayan, Güven Duygusunu Sarsıcı Tutum ve Davranışlarda Bulunulması


D. 3. Maddede Belirtilen Temel İlkelere Aykırı Olarak Bilirkişilik Faaliyetinde Bulunulması


II. Disiplin Cezaları


A. Bilirkişi Hakkında Uygulanacak İdari Tedbirler


B. Disiplin Cezası Türleri


İkinci Bölüm 


BİLİRKİŞİNİN DENETİMİ ve YAPTIRIMLARIN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ 


I. Denetim Türleri 


A. Denetimi Yapan Makama Göre Bilirkişinin Denetlenmesi


B. Yapılış Usulüne Göre Bilirkişinin Denetlenmesi 


II. Denetimin Kapsamı 


A. Kişi Bakımından Denetimin Kapsamı 


B. Konu Bakımından Denetimin Kapsamı


III. Denetim (Soruşturma) Usulü


A. İncelemeye Başlanması


B. İnceleme Raporunun Hazırlanması 


C. İncelemenin Süresi 


IV. Yaptırım Usulü


A. İnceleme Raporunun Değerlendirilmesi


B. Bilirkişinin Savunmasının Alınması 


C. Yaptırıma İlişkin Kararın Alınması ve Bildirilmesi


D. Yaptırımın Uygulanması ve Sonuçları


E. Bölge Kurulu Kararına Karşı Başvuru Yolları


F. Zamanaşımı


SONUÇ