Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

6545 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde CİNSEL SUÇLAR

6545 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde CİNSEL SUÇLARSayfa Sayısı
:  
644
Kitap Ölçüleri
:  
16*23
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-478-7

75,60 TL

Avukat
BANKO, Meltem  
   

1986 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde dünyaya gelmiş; ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2010 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük eden BANKO 3 yıl boyunca Atılımcı Hukukçular Topluluğu’nun başkanlığını yürütmüş; ülkemizin birçok şehrinde Kütüphaneler açmış ve ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ adlı kampanyayı topluma kazandırmıştır.

Av. Meltem BANKO 6 Ekim 2011 tarihinde Avukatlık ruhsatını almış ardından; 1 Ocak 2012 tarihinde kendi hukuk bürosu olan BANKO HUKUK BÜROSU’nu kurmuştur. Avukat Meltem BANKO halen kurucusu olduğu Banko Hukuk Bürosunda kurucu Avukat olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Av. Meltem BANKO; Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Basın Hukuku, Miras Hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.Ülkemizin önde gelen tüm kanallarında 'Sosyal Medya ve İnternet' üzerine bir çok programa katılan, medyada bu konudaki görüşlerine sıklıkla başvurularak toplumu bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalarına yer verilen Avukat Meltem BANKO, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde ‘İnternet ve Hukuk’ konulu konferanslar da vermektedir.
Sosyal Medya ile ilgili yapılması gereken yasal düzenlemeler konusunda kamuoyunu aydınlatıcı, ilgili kurumlara katkı sağlayıcı çalışmalara ağırlık veren Avukat Meltem BANKO, halen, Ankara Barosunun en önemli Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan ‘Gelincik Projesinin’ medya sorumluluğunu yürütmekte ve bütün bunların yanında Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde akademik kariyer çalışmalarını da sürdürmektedir.


--------------------------------------------------------------------------------   Cinsel Saldırı (TCK md. 102)
Çocukların Cinsel İstismarı (TCK md. 103)
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK md. 104)
Cinsel Taciz (TCK md. 105)
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK md. 109)
Hayasızca Hareketler (TCK md. 225)
Müstehcenlik (TCK md. 226)
Fuhuş (TCK md. 227)

Cinsel suçlar uygulaması oldukça yoğun olan suç tiplerini içermektedir. Bu suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla

cezalarının bir miktar artırılmasının yanı sıra özellikle cezayı ağırlaştırıcı nedenler de önemli kapsam değişikliklerini öngören

6545 sayılı Yasanın 28. 06. 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu değişikliklerin temelinde yatan yeni anlayışı ve

uygulamaya yansımalarının meslektaşlarımızca doğru yorumlanmasına ve isabetli uygulama ve değerlendirme yapmalarına

katkıda bulunmak amacıyla bir ekip çalışması sonucu hazırlamış bulunduğumuz -Cinsel Suçlar- adlı bu kitabı tüm okurların

beğenilerine sunmuş bulunmaktayız.
Kitapta yapılan yorumlarda, bilimsel ilke ve ölçütlere uyulmaya özen gösterilerek madde açıklamalarında sistematik dipnotlu

anlatım düzeni izlenmiş ve mümkün olduğunca bilimsel görüşlere ve Yargıtay’ın konulara ışık tutan özenle seçilmiş emsal

kararlarına yer verilmiştir.
Kitabın Birinci Bölümü’nde -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar- başlığı altında -Cinsel Saldırı- (TCK 102. md. ), -Çocukların

Cinsel İstismarı- (TCK 103. md. ), -Reşit Olmayanla Cinsel İlişki- (TCK 104. md. ) ve -Cinsel Taciz- (TCK 105. md. ) suçları yer

almaktadır. İkinci Bölüm’de -Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu- (TCK 109. md. ), Üçüncü Bölüm’de ise -Hayasızca

Hareketler- (TCK 225. md. ), -Müstehcenlik- (TCK 226. md. ), Fuhuş (TCK 227. md. ) suçlarına yer verilmiştir. Kitaba ayrıca,

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile Fuhuşla Mücadele Tüzüğü de eklenmiştir.
Kitabın, tüm meslektaşlarımıza ve okurlarımıza içerdiği konular itibariyle yararlı olacağını düşünmekte ve ümit etmekteyiz.
Kitabın dizgi, sayfa ve kapak tasarımını büyük bir titizlikle gerçekleştirerek yayın hayatına kazandırılmasına katkı sağlayan başta

yayınevi sahibi Hakan Karaaslan ve Tevfik Sarısoy olmak üzere Adalet Yayınevinin tüm genç ve dinamik çalışanlarına yürekten

teşekkür ediyoruz.BİRİNCİ BÖLÜM
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
CİNSEL SALDIRI (Madde 102)-1
I. -GENEL OLARAK-2
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-3
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-3
a) -Suçun Faili-3
b) -Suçun Mağduru-4
IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-5
a) -Cinsel Saldırı Suçunun Temel Şekli (102/1. Fıkra)-5
b) -Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Hali (102/2. Fıkra)-7
V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-8
VI. -SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-9
VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-9
1. -102/3. Fıkrada Öngörülen Nitelikli Haller-9
a) -Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi (102/3-a)-9
b) -Suçun kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi (102/3-b)-10
c) -Suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey

kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi (102/3-c)-11
d) -Suçun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi (102/3-d)-12
aa) -Suçun silahla işlenmesi-12
bb) -Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi-12
e) -Suçun insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak

suretiyle işlenmesi (102/3-e)-13
2. -Netice Sebebiyle Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (102/5. fıkra)-13
a)-Suçun Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi-14
VIII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-15
a) -Teşebbüs-15
b) -İştirak-15
c) -İçtima-15
IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-16
a) -Kovuşturma-16
b) -Görevli Mahkeme-16
c) -Suçun Yaptırımı-16
d) -Dava Zamanaşımı-16
Yargıtay İçtihatları-17
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (Madde 103)-95
I. -GENEL OLARAK-96
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-97
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-97
a) -Suçun Faili-97
b) -Suçun Mağduru-97
IV. -SUÇUN KONUSU-98
V. -SUÇUN MADDİ UNSURU-98
a) -Basit Cinsel İstismar Suçu (103/1. Fıkra)-98
b)-Nitelikli Cinsel İstismar Suçu (103/2. Fıkra)-101
VI. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-103
VII. -SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-103
VIII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-103
1. -103/3. FIKRADA ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLİ HALLER-103
2. -SUÇUN 103/1-a BENDİNDEKİ ÇOCUKLARA KARŞI CEBİR VEYA TEHDİTLE YA DA (b) BENDİNDEKİ ÇOCUKLARA KARŞI SİLAH

KULLANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (103/4. FIKRA)-107
3. -NETİCE SEBEBİYLE CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMASINI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER (103/6. FIKRASI)-108
a)-Suçun Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi-109
IX. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-109
a) -Teşebbüs-109
b) -İştirak-109
c) -İçtima-109
X. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-110
a) -Kovuşturma-110
b) -Görevli Mahkeme-110
c) -Suçun Yaptırımı-110
d) -Dava Zamanaşımı-111
Yargıtay İçtihatları-111
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (Madde 104)-327
I. -GENEL OLARAK-327
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-327
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-328
a) -Suçun Faili-328
b) -Suçun Mağduru-329
IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-329
V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-330
VI. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-330
VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-330
VIII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-331
a) -Teşebbüs-331
b) -İştirak-331
c) -İçtima-331
IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-331
a) -Kovuşturma-331
b) -Görevli Mahkeme-331
c) -Suçun Yaptırımı-331
d) -Dava Zamanaşımı-331
Yargıtay İçtihatları-332
CİNSEL TACİZ (Madde 105)-345
I. -GENEL OLARAK-345
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-346
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-346
a) -Suçun Faili-346
b) -Suçun Mağduru-346
IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-346
V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-347
VI. -SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ-347
VII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-348
a) -Teşebbüs-348
b) -İştirak-348
c) -İçtima-348
VIII. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-349
a) Kovuşturma-349
b) Görevli Mahkeme-349
c) Suçun Yaptırımı-349
d) Dava Zamanaşımı-349
Yargıtay İçtihatları-350
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (Madde 109)-407
I. -GENEL OLARAK-408
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-410
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-410
a) -Suçun Faili-410
b) -Suçun Mağduru-410
IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-410
V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-411
VI. -SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-411
VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-412
a) -Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar-412
1. -Fiili İşlemek İçin veya İşlendiği sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması (109/2. Fıkra)-412
2. -Suçun Silahla İşlenmesi (109/3-a)-413
3. -Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (109/3-b)-413
4. -Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (109/3-c)-414
5. -Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (109/3-d)-414
6. -Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (109/3-e)-414
7. -Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi

(109/3-f)-415
8. -Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (109/4. Fıkra)-415
9. -Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (109/5. Fıkra)-415
b) -Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak -Etkin Pişmanlık- (110. md. )-415
VIII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-416
a) -Teşebbüs-416
b) -İştirak-416
c) -İçtima-416
IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-416
a) -Kovuşturma-416
b) -Görevli Mahkeme-416
c) -Suçun Yaptırımı-416
d) -Dava Zamanaşımı-417
Yargıtay İçtihatları-417
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
HAYASIZCA HAREKETLER (Madde 225)-515
I. -GENEL OLARAK-515
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-515
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-516
IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-516
a) -Aleniyet-516
b) -Cinsel İlişki-518
c) -Teşhircilik-518
V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-519
VI. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-519
VII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-519
a) -Teşebbüs-519
b) -İştirak-519
c) -İçtima-519
VIII. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-520
a) -Kovuşturma-520
b) -Görevli Mahkeme-520
c) -Suçun Yaptırımı-520
d) -Dava Zamanaşımı-520
Yargıtay İçtihatları-520
MÜSTEHCENLİK (Madde 226)-525
I. -GENEL OLARAK-526
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-526
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-526
IV. -SUÇLARIN MADDİ UNSURU-527
a) -1. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-527
b) -2. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-527
c) -3. Fıkradaki Suçların Maddi Unsurları-528
d) -4. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-528
V. -SUÇLARIN MANEVİ UNSURU-529
VI. -SUÇLARIN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-529
VII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-530
VIII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-530
IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-530
a) -Kovuşturma-530
b) -Görevli Mahkeme-530
c) -Suçun Yaptırımı-531
d) -Dava Zamanaşımı-531
Yargıtay İçtihatları-531
FUHUŞ (Madde 227)-545
I. -GENEL OLARAK-546
II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-546
III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-546
a) -Suçun Faili-546
b) -Suçun Mağduru-546
IV. -SUÇLARIN MADDİ UNSURU-547
a) -1. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-547
b) -2. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-548
c) -3. Fıkradaki Suçların Maddi Unsurları-548
V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-548
VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-548
VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-549
VIII. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-550
a) -Kovuşturma-550
b) -Görevli Mahkeme-551
c) -Suçun Yaptırımı-551
d) -Dava Zamanaşımı-551
Yargıtay İçtihatları-551

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-581
KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU-611
GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA

MÜCADELE TÜZÜĞÜ -617

KAYNAKÇA-643