Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ( Karşılaştırmalı - Gerekçeli )

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ( Karşılaştırmalı - Gerekçeli )Sayfa Sayısı
:  
937
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4396-88-7

57,50 TL

ÖNSÖZTürk Medeni Kanunu\\\\\\\′nun kabulünden yaklaşık on yıl sonra, nihayet uzunca bir zamandır beklenen Türk Borçlar Kanunu da kabul edilerek Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlanmış bu¬lunmaktadır. Bu kanunun, 85 yıldır yürürlükte bulunan 1926 tarihli Borçlar Kanunu\\\\\\\′nun devamı, hatta özü itibariyle aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu devamlılık ve süreklilik hiç şüphe¬siz önemli avantajları ve kolaylıkları beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, bu süreçte borçlar hukuku alanında ortaya çıkmış pek çok yeni eğilim ve gelişme bulunmaktadır. Buna karşılık hazırlık aşamasında neredeyse sadece mehaz İsviçre hukukundan yararlanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Genel Gerekçe\\\\\\\′de, karşılaştırmalı hukuktaki ve diğer hukuklardaki hazırlık ve gelişmelerden yararlanıldığı ifade edilmiş olmasına rağmen, bu yararlanmanın Kanun\\\\\\\′un içeriğine yansımadığı gö¬rülmektedir. Bu çalışmaların, yeni bir kanun yapılırken, hemen hiç dikkate alınmaması sebebiyle Kanun, günün ruhunu ya¬kalamakta ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalabilecektir. Hiç şüphesiz Türk hukukçusu ve yargısı, uygulamada bu yetersizlikleri bertaraf edecek çözümlen ürete¬cektir. Bu sebeple yeni Türk Borçlar Kanunu\\\\\\\′nun hukukumuz için yine de önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.

Türk Borçlar Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürür¬lüğe girecektir. Kanunkoyucu, bu tarihe kadar kanunun ince¬lenmesi ve öğrenilmesi için süre tanımıştır. İşte eski Borçlar Ka¬nunu metni ile birlikte karşılaştırmalı olarak yayınladığımız bu metin, yeni Türk Borçlar Kanunu\\\\\\\′nun getirdiği yeniliklerin ve
değişikliklerin izlenmesine, anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olma amacım taşımaktadır. Bu doğrultuda metin içe¬risinde madde gerekçelerine, gerektiği ölçüde Adalet Komisyo¬nu raporlarına ve TBMM tutanaklarına da yer verilmiştir. Yeni kanun, Resmi Gazete\\\\\\\′de yayınlandığı şekliyle metne alınmıştır. Eski kanunun ise bilindiği üzere, Resmi Ceride\\\\\\\′de yayımlanmış olan metni ile, Düstur\\\\\\\′da Latin harfleri ile yayımlanmış metni arasında kısmen şekli kısmen terminolojik, fakat bir kanun metni için çok fazla sayıda farklılıklar bulunmaktadır. Ancak başta fıkralandırma olmak üzere literatürde ve uygulamada kural olarak Düstur\\\\\\\′da yayınlanan metin esas alınmış olması sebebiyle burada da kanuna Düstur\\\\\\\′daki şekliyle ve ancak açık imla hatalarına müdahalede bulunmak suretiyle yer verilmiştir.


Adalet Komisyonu tarafından, Tasarının ilk halinde bu¬lunmamakla birlikte Tasarıya 55. madde eklenmiş; buna karşı¬lık Tasarının ilk halinde bulunan 447. madde Tasan\\\\\\\′dan çıkar¬tılmıştır. Ancak genel gerekçe ve madde gerekçeleri aynı kaldığı için, kanunlaşan metnin 55 ile 447. maddelerine ilişkin olarak gerekçede belirtilen madde numaralarında kayma oluşmuştur. İşte bu kayma sebebiyle genel gerekçede ve madde gerekçele¬rinde yer alan madde numaraları Gerekçe\\\\\\\′nin resmi metninde farklı olmasına rağmen, kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla, tarafımızdan kanunlaşan metne uygun olarak değiştirilmiştir.


01,04.2011Prof. Dr. Hasan ERMAN
KARŞILAŞTIRMALI - GEREKÇELİ
6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU


İçindekiler


Önsöz..................................................................................................V
İçindekiler........................................................................................VII
Kısaltma Cetveli...............................................................................IX
Sistematik Fihrist.............................................................................XI
Türk Borçlar Kanunu........................................................................1
Genel Gerekçe.............................................................................3
Adalet Komisyonu Raporu.....................................................51
Karşılaştırmalı Metin...............................................................65
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun........................................................................... 845
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler
Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması................................. 851
Madde Karşılaştırma Tablosu
(Yeni TBK  Eski BK)................................................................ 893
Madde Karşılaştırma Tablosu
(Eski TBK  Yeni BK)................................................................ 907
Kavram Dizini................................................................................ 919