Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (125)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği MevzuatıSayfa Sayısı
:  
304
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5332-4

69,90 TL


İş sağlığı ve güvenliği toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Gelişmiş toplumların en önemli ve öncelikli konusu kişilerin ruh ve beden sağlığını korumaktır. Zira ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan bir kişinin kendisine, ailesine, çalıştığı işyerine ve sonuç olarak içinde yaşadığı topluma faydalı olması mümkün değildir. Bu bakımdan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli şartı ve tüm sosyal tarafların ortak sorumluluğudur.


İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaşam hakkının güvencesidir. Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yaşama hakkı en kutsal haktır. Devletin en temel görevi de kişilerin yaşama hakkını korumaktır. Özellikle devletin, çalışma hayatında sağlık ve güvenliğin korunmasını sağlamak için mevzuat hazırlamak, mevzuatın uygulanmasını sağlamak, farklı mekanizmalar arasında arabuluculuk yapmak ve çalışma hayatını denetlemek gibi görevleri vardır.


Çalışma hayatında işyeri ortamı tehlikelerle doludur. İş sağlığı ve güvenliğinde asıl olan henüz bir tehlike oluşmadan, tehlikelerin ve risklerin öngörülebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak iş kazası ve meslek hastalıklarına meydan verilmemesidir. Bu konuda devletin, işverenlerin ve çalışanların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi; hatta toplumun bütün kesimlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.


Konu Başlıkları


Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar


İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri


İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi


İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu


İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu


Mesleki Eğitim


Çalışan Temsilcileri


Çalışanların Eğitimi


Risk Değerlendirmesi


Tehlike Sınıfları


İşin Durdurulması


Sağlık Raporları, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları


Kişisel Koruyucu Donanımlar


Gürültü, Toz, Maden, Yapı, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ve Elle Taşıma İşleri


İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında İşverenlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları


Çocuk, Genç ve Kadın Çalışanlar


Ciddi ve Yakın Tehlike ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı


Konsey, Kurul ve Koordinasyon


Teftiş ve İdari Yaptırımlar


Çeşitli ve Geçici Hükümler