Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (30)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a Geçiş

1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a GeçişSayfa Sayısı
:  
143
Kitap Ölçüleri
:  
13x19
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5535-9

28,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Fransa'da geleneksel kanun anlayışı felsefi köklerini Rousseau'nun genel irade öğretisinde bulmaktadır. 1789 Bildirisinde genel iradenin ifadesi olarak tanımlanmış ve ardından gelen anayasalarda da kanun ile genel irade arasındaki bu ilişki devam ettirilmiştir. "Kâdir-i mutlak" bir yetki olarak, uzunca bir süre, ne konu ne de içerik yönünden sınırlamaya tabi tutulmuştur.
Literatüre "kanunun genelliği" olarak yerleşen bu ilke, 1958 Anayasası ile radikal bir değişime tabi tutulmuştur. İçerik yönünden sınırsız kanundan âdeta "paylaşımlı kanun" anlayışına geçilmiştir. Öğretide "yürütmenin özerk kararnameleri" olarak nitelendirilen, Fabre'nin betimlemesiyle "kanuna paralel" ya da "kanuna ortak" yeni bir düzenleyici işlem türü ihdas edilmiştir.
Pozitif pencereden bakıldığında bir "hukuksal devrim" olarak görülen bu yeni "normatif iktidar dağılımı" uygulamada metamorfoz geçirmiştir. İşte bu çalışma, "yarım kalan bir anayasal devrimin hazin öyküsü"nü ele almaktadır. Çalışma, içerik itibarıyla Fransız anayasa düzenine ilişkindir. Ancak yapılan açıklamalar, 2017 Anayasa Değişiklikleriyle hukuk sistemimize giren Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin statüsüne dair tartışma ve yorumlara da karşılaştırmalı hukuk perspektifinden katkı sunacak niteliktedir.
Konu Başlıkları
    Kanunun Genelliği İlkesi
    Sınırlı ve Tahsisli Yasama
    Yürütmenin Özerk Düzenleme Yetkisi
    Kanun–Özerk Kararname İlişkisi
    Özerk Kararnamelerin Statüsü ve Denetimi
    Özerk Kararnamelere Yargı Yerlerinin BakışıİÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
GİRİŞ  11
I. 1958 ANAYASASI VE KANUN ANLAYIŞINDA NORMATİF ÇERÇEVEDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ  19
A. Kanunun Genelliğinden “Sınırlı–Tahsisli” Kanun Anlayışına: Normatif Çerçeve  19
B. Kanuna Tahsis Edilmiş Düzenleme Alanı  21
1. Kanunun Yatay Sınırları  23
a. Kural İçerikli Kanunlar (fixe les règles)  23
b. Temel İlke Belirleyici Kanunlar (La loi détermine les principes fondamentaux)  25
2. Kanunun Dikey Sınırları  29
C. Kanun Alanının Genişletilme İmkânı  30
II. 1958 ANAYASASININ KANUN ANLAYIŞI VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR: 34 VE 37’İNCİ MADDELERE DAYALI YAPILANMAYA İLK YAKLAŞIMLAR  34
A. Kanunun Genelliğinin Sonu: Genel İrade Anlayışında Anlam Kayması  34
1. Geleneksel Kanun Anlayışı Olarak Kanunun Genelliği İlkesi  34
2. Geleneksel Kanun Anlayışının Sonu: “Sınırlı Kanun” Anlayışı Ya da Genel İradenin Yeniden Tanımlanması  43
B. Yürütmenin Düzenleme Alanının Nitelik ve Statüsünde Radikal Değişim  50
1. Türev Düzenleyici Kararname Yetkisi (décret réglementaire dérivé/pouvoir réglementaire dérive)  51
2. Özerk Kararnameler Ya da Özerk Düzenleme Yetkisi (pouvoir réglementaire autonome)  53
C. Kanunun Tanımında Şekli (Organik) Ölçütün Yetersiz Hale Gelişi  61
III. KANUN İLE ÖZERK KARARNAMELERİN DÜZENLEME ALANLARINA İLİŞKİN YETKİ UYUŞMAZLIKLARI VE ANAYASAL ÇÖZÜM YOLLARI  69
A. Kanunun Yürütme Alanına Müdahalede Bulunmasına Karşı  69
1. Kanunun Parlamentoda Görüşülmesi (Oylama Öncesi) ve Kabul Edilemezlik İtirazı (AY, m. 41)  72
2. Kanuna Karşı Önleyici Denetim Yolunun İşletilmesi (AY, m. 61)  73
3. Kanunun Yayımından Sonraki Süreç: “Délegalisation”/Declassement Yolu (AY, m. 37/2)  74
B. Yürütmenin Kanun Alanına Müdahalesi  79
IV. 1958 ANAYASASININ KURDUĞU KANUN–ÖZERK KARARNAME SİSTEMİNİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ  82
A. İki Yasama Alanı Arasında Gerçek Bir Yatay Yetki Ayırımının Yokluğu  83
B. Dikey Yetki Ayrılığının Bulunmayışı: Yasamaya Yasak Alanın Yokluğu  86
C. Uygulamayı Yönlendiren Etkenler  93
1. Hükümetin Tutumu  94
2. Anayasa Konseyi’nin Yaklaşımı  98
a. Kanun Alanının Sadece 34’üncü Madde ile Sınırlı Görülmemesi  98
b. Kanunun Özerk Kararname Alanını Düzenlemesinin Anayasaya Aykırı Görülmemesi  101
aa. Anayasa Konseyi’nin Blocage des prix Kararı ve Sonrası  101
c. Özerk Kararnamelerin Hiyerarşik Durumu  113
d. Anayasal Metinlerdeki Karmaşıklık ve Belirsizlikler  121
Değerlendirme ve Sonuç  125
Kaynakça  133
Kavram Dizini  139
0
İlgili Kategoriler