Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin İş Sözleşmelerine Etkileri

Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin İş Sözleşmelerine EtkileriSayfa Sayısı
:  
226
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7820-60-0

35,00 TL

  Türk hukuk sisteminde, yabancıların çalışma izni alması konusuna ilişkin mevzuat dağınıklığı sonucunda, yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu düzenlemelerin başında ise 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gelmektedir. 6735 sayılı Kanun ile birlikte, yabancı çalışan kavramının kapsamı genişletilmiş ve çeşitlendirilmiş olup, Turkuaz Kart sistemi getirilmiştir. Bununla beraber, yabancıların çalışma izinlerinin iş sözleşmelerine etkileri konusunda doktrinde görüş birliği mevcut olmadığından, Yargıtay kararları ele alınarak okuyucunun aydınlatılması amaçlanmıştır. Yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanan bu çalışmada, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin genel esaslar, yabacıların Türkiye'de çalışma izni almasına ilişkin usul ve esaslar, yabancı işçilerle yapılan iş sözleşmelerine uygulanacak hukuk kuralları ve yabancıların çalışmalarına yönelik kısıtlamalar ile kaçak işçilik konuları, mevcut yasal değişiklikler de göz önünde bulundurularak ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
I. Genel Olarak Yabancı Kavramı ve Türleri
A. Yabancı Tanımı
B. Yabancı Türleri
II. Çalışma Hakkı Kavramı
A. Genel Olarak
B. Çalışma Hakkına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler
C. Ülkemizin Taraf Olduğu İkili Anlaşmalar
D. Türk Hukukunda Çalışma Hakkına İlişkin Temel Düzenlemeler
E. Yabancıların Türkiye'de Çalışma Hakkına İlişkin Mevzuat


İKİNCİ BÖLÜM
YABANCILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ ALMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR
I. Çalışma İzni Alma Zorunluluğu
II. Çalışma İzni Başvuru Usulü
A. Genel Olarak Çalışma İzni Başvuru Usulü
B. Ön İzin
III. Çalışma İzni Türleri
A. Süreli Çalışma İzni
B. Süresiz Çalışma İzni
C. Bağımsız Çalışma İzni
D. İstisnai Çalışma İzni
E. Turkuaz Kart
IV. Durumları Özellik Gösteren Yabancıların Çalışma İzni
A. Yabancı Öğrencilerin Çalışma İzni
B. Yabancı Mühendis ve Mimarların Çalışma İzni
C. Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma İzni
D. Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma İzni
V. Çalışma İzni Muafiyeti
VI. Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetinin Süresi ve Uzatılması
VII. Çalışma İzni ile Çalışma İzni Muafiyetinin İkamet İzni Sayılması
VIII. Çalışma İzninin Sınırlandırılması
IX. Çalışma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi
A. Değerlendirme Esasları
B. Çalışma İzni Başvurusunun Reddedileceğini Gösteren Durumlar
C. Çalışma İzni ile Çalışma İzni Muafiyetinin Geçerliliği ve İptali
X. Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Kararlara Karşı Yargı Yolu
XI. Bildirim ve İzin Alma Yükümlülüğüne Uymamanın Yaptırımı: İdari Para Cezası


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YABANCI İŞÇİLERLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK KURALLARI
I. Bireysel İş Sözleşmelerine İlişkin Hukukun Tespitinde Uygulanacak Bağlama Kuralları
A. Genel Olarak Bireysel İş Sözleşmesi
B. Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmeleri
II. Bireysel İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukukun Tespiti
A. Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk
B. Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukukun Tespiti
C. Çalışma İzninin Alınmaması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Geçersizliği


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YABANCILARIN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK KISITLAMALAR ve KAÇAK İŞÇİLİK
I. Çalışması Yasak Olan Meslek Grupları
A. Kamu güvenliği sebebiyle kısıtlanan meslekler
B. Kamu sağlığı sebebiyle kısıtlanan meslekler
C. Kamu düzeni sebebiyle kısıtlanan meslekler
D. Kamu yararı sebebiyle yasaklanan meslekler
E. İş Hukuku Alanında Yasaklanan Meslekler
II. Çalışma Yasaklarından Muaf Tutulan Meslek Grupları
A. Türk Soylu Yabancılar
B. Doğumla Türk Vatandaşı Olup Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığını Kaybedenler (Mavi Kart Sahipleri)
C. KKTC Vatandaşları
III. Çalışma Yasaklarına Uyulmaması
A. Çalışma Yasaklarına Uyulmamasının Yaptırımı
B. Çalışma Yasaklarına Uyulmamasının İş Sözleşmesine Etkisi
IV. Yabancı Kaçak İşçilik
A. Yabancı Kaçak İşçi Kavramı
B. Yabancı Kaçak İşçiliğin Sebepleri
C. Yabancı Kaçak İşçiliğin Yarattığı Sorunlar
D. Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırmanın Yaptırımları
SONUÇ


KAYNAKÇA