Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Mayıs (68)      Mart (152)      Mart (152)

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali SuçuSayfa Sayısı
:  
149
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-315-346-7

45,36 TL


Aslı KILIÇ


Çalışmanın konusunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 117. maddesinde düzenlenen “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu” oluşturmaktadır. İki ana kısma ayrılmış olan kitabın ilk bölümünde, Türk Ceza Kanunu’nun 117. maddesinde sayılan suçlarla ilgili kavramlara ve haklara, akabinde bu hakların Anayasal ve uluslararası mevzuat açısından yasal güvencelerine ve bu suçlar ile benzer nitelikteki suç tipleri arasındaki farklara değinilmiştir. İkinci kısmında ise her bir suç yönünden ayrı ayrı başlıklar halinde yapılan incelemelerin yanında, bu suçlara yönelik doktrindeki yaklaşımlara ve her iki bölümde yer almak üzere Yargıtay Kararları’na yer verilmemiştir 


İÇİNDEKİLER


TEŞEKKÜR III


ÖZET  V


ABSTRACT VII


KISALTMALAR XIII


GİRİŞ 1


BİRİNCİ BÖLÜM


CEZA HUKUKU İLE İŞ HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ, İŞ 


VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ KAVRAMI, TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN BENZER SUÇ TİPLERİ 


İLE MUKAYESESİ


I. CEZA HUKUKU İLE İŞ HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ 1


II. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ KAVRAMI 3


A. İş ve Çalışma Hürriyeti Kavramı 3


1. Genel Açıklamalar 3


2. İş ve Çalışma Hürriyetinin Anayasal Güvencesi ve Kapsamı 7


B. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Kavramı 13


1. Genel Açıklamalar 13


2. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 Sayılı Türk Ceza 


    Kanunu’nun Mukayesesi 14


III. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN


  BENZER SUÇ TİPLERİ İLE MUKAYESESİ 20


A. Genel Açıklamalar 20


B. İnsan Ticareti (TCK m.80) 21


C. Hürriyete Karşı Suçlar 27


1. Genel Açıklamalar 27


2. Tehdit (TCK m.106) 28


3. Şantaj (TCK m.107) 33


4. Cebir (TCK m.108) 35


5. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK m.109) 39


6. Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK m.116) 42


a. İşyeri Kavramı 44


b. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yer Verilen İşyeri İşgali


    Suçu ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen


    İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Arasındaki Farklar 45


7. Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi (TCK m.118) 50


8. Nefret ve Ayrımcılık (TCK m.122) 55


D. Kamu Görevinin Terki ve Yapılmaması ile Görevi  


     Yaptırmamak İçin Direnme Suçları 62


1. Kamu Görevinin Terki ve Yapılmaması (TCK m.260) 62


2. Görevi Yaptırmamak için Dienme (TCK m.265) 65


İKİNCİ BÖLÜM


İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU 


(TCK m.117)


I. GENEL AÇIKLAMALAR 69


II. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU 


                    (TCK m.117/1) 72


A. Korunan Hukuksal Yarar 72


B. Fail ve Mağdur 74


1. Fail 74


2. Mağdur 75


C. Suçun Unsurları 75


1. Maddi Unsur 75


a. Hareket 76


aa. Cebir 77


bb. Tehdit 77


cc. Hukuka Aykırı Davranış 78


dd. Hukuka Aykırı Davranış Olarak Mobbingin Değerlendirilmesi 79


b. Netice 82


2. Manevi Unsur 84


D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 85


1. Teşebbüs 85


2. İştirak 86


3. İçtima 88


E. Suçun Nitelikli Halleri 92


F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma 94


III. SÖMÜRÜ SUÇU (TCK m.117/2) 99


A. Genel Açıklamalar 99


B. Korunan Hukuksal Yarar 100


C. Fail ve Mağdur 102


1. Fail 102


2. Mağdur 102


D. Suçun Unsurları 104


1. Maddi Unsur 104


a. Hareket 106


b. Netice 107


2. Manevi Unsur 110


3. Hukuka Aykırılık Unsuru 111


E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 112


1. Teşebbüs 112


2. İştirak 113


3. İçtima 114


F. Suçun Nitelikli Halleri 115


G. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma 116


IV. SÖMÜRMEK İÇİN TEDARİK, SEVK VEYA NAKİL ETMEK 


       SUÇU (TCK m.117/3) 117


A. Genel Açıklamalar 117


B. Korunan Hukuksal Yarar 118


C. Fail ve Mağdur 118


1. Fail 118


2. Mağdur 119


D. Suçun Unsurları 119


1. Maddi Unsur 119


a. Hareket 119


b. Netice 120


2. Manevi Unsur 121


3. Hukuka Aykırılık Unsuru 122


E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 122


1. Teşebbüs 122


2. İştirak 123


3. İçtima 123


F. Suçun Nitelikli Halleri 124


G. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma 124


V. ANLAŞMA İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ZORLAMA VE  


     İŞİN DURMASINA NEDEN OLMA SUÇU (TCK m.117/4) 126


A. Genel Açıklamalar 126


B. Korunan Hukuksal Yarar 127


C. Fail ve Mağdur 128


1. Fail 128


2. Mağdur 128


D. Suçun Unsurları 129


1. Maddi Unsur 129


a. Hareket 129


b. Netice 131


2. Manevi Unsur 131


3. Hukuka Aykırılık Unsuru 132


E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 132


1. Teşebbüs 132


2. İştirak 133


3. İçtima 133


F. Suçun Nitelikli Halleri 134


G. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma 135


SONUÇ 137


YARARLANILAN KAYNAKLAR 143