Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Eşya Hukuku Uygulama Çalışmaları

Eşya Hukuku Uygulama ÇalışmalarıSayfa Sayısı
:  
108
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7820-91-4

17,00 TLEşya Hukuku Uygulama Çalışmaları kitabı, kısmen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu dersin asiste edildiği yıllar içinde hazırlanan ve kısmen de Lexpera hukuk veritabanı için yazılan uygulama çalışmalarından oluşmaktadır. Hukuk fakültesi müfredatları için öngörülen sıralamaya sadık kalınarak dizilen 26 adet çözümlü uygulama çalışmasında, eşya hukukunun temel konularında lisans öğrencisinin kafasında oluşabilecek sorulara detaylı yanıtlar verilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın esas amacı, lisans öğrencilerinin eşya hukukunun temel konularını özümsemeleri için yardımcı bir kaynak ortaya koymaktır. Bunun yanında uygulama çalışmalarında kaynak önerilerine ve ayrıca konuyla bağlantılı temel eşya hukuku terimlerinin Almanca ve İngilizce karşılıklarına da yer verilerek hukuk öğretisi için faydalı olması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


 


İÇİNDEKİLER


 


Uygulama Çalışması No. 1


Eşya Kavramı ve Eşyanın Özellikleri,


Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hakimiyet


 


Uygulama Çalışması No. 2


Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Borçlandırıcı İşlem-Tasarruf İşlemi-Kazandırıcı İşlem Ayrımı,


Taşınırlara İlişkin Tasarruf İşlemlerinde Kıdeme İtibar İlkesi


 


Uygulama Çalışması No. 3


Ayni Haklar,


Ayni Hak-Alacak Hakkı Ayrımı,


Ayni Hakkın Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması,


Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler


 


Uygulama Çalışması No. 4


Zilyetlik Kavramı,


Zilyetliğin Tanımı,


Zilyetliğin Unsurları,


Zilyetlik Türleri


 


Uygulama Çalışması No. 5


Zilyetliğin Türleri,


Zilyetliğin Kazanılması,


Zilyetliğin Kuvvet Kullanma Yoluyla Korunması,


Zilyetlik Davaları,


Taşınır Davası,


İstihkak Davası


 


Uygulama Çalışması No. 6


Zilyetlik Türleri,


Zilyetliğin Teslimsiz Devir Yolları,


Hükmen Teslim,


Zilyetliğin Havalesi,


Emin Sıfatıyla Zilyetten İyiniyetle Ayni Hak Kazanımı


 


Uygulama Çalışması No. 7


Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması,


3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun


 


Uygulama Çalışması No. 8


Emin Sıfatıyla Zilyetlik,


MK m.988-989'un Uygulanması Bakımından İyiniyetin İşlevi


 


Uygulama Çalışması No. 9


İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu,


Kötüniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu


 


Uygulama Çalışması No. 10


Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi,


Tescile Zorlama Davası,


Kişisel Hakkın Şerh Edilmesinin Etkileri,


Çekişmeli Hakların Şerhi,


Geçici Tescil Şerhi


 


Uygulama Çalışması No. 11


Taşınmaza Tapu Sicilinde Sayfa Açılması,


Çift Tapu,


Devletin Sorumluluğu


 


Uygulama Çalışması No. 12


İntifa Hakkı,


İntifa Hakkının Terkini,


İrtifak Haklarının Çatışması,


İpotek Hakkı,


Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesi


 


Uygulama Çalışması No. 13


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli,


Muvazaa,


Haksız Yapı,


Haksız Yapı Halinde Arazi Maliki ile Malzeme Sahibinin Talepleri,


Paylı Mülkiyet-Kullanım/Yararlanma/Yönetim Anlaşması,


Paylı Mülkiyet Konusu Malın Kiraya Verilmesi,


Yasal Önalım Hakkı


 


Uygulama Çalışması No. 14


Üst Sınır İpoteği,


Alacak Bakımından İpoteğin Kapsamı,


İnşaatçı İpoteği,


Alım Hakkı


 


Uygulama Çalışması No. 15


Üst Hakkı,


Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkı,


Üst Hakkı Sahibinin Yükümlülüklerini İhlali


 


Uygulama Çalışması No. 16


Geçit İrtifakı,


Geçit İrtifakının Terkini,


İntifa Hakkı ve Bu Hakkın Kapsamı,


Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni Kurulması


 


Uygulama Çalışması No. 17


Ayni Sözleşme,


Tescilin Hükmü,


Tescilin Olumlu Hükmü,


Tescilin Olumsuz Hükmü,


Tescilin Koşula Bağlanmazlığı,


Tescilin Hüküm İfade Etme Anı


 


Uygulama Çalışması No. 18


Taşınmaz Mülkiyeti ve Kısıtlamaları,


Taşkın Yapı


 


Uygulama Çalışması No. 19


Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği,


Alım Hakkı ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklar,


Alım Hakkını Kuran Sözleşmenin Şekli,


Alım Hakkının Şerhi,


Şerh Edilmiş Alım Hakkının Taşınmazda Sonradan Hak Sahibi Olan Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi Hangi Yolla Olur?,


Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlaması


 


Uygulama Çalışması No. 20


Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Vekaletnameye İlişkin Genel Bilgiler,


Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davasının Hukuki Niteliği


 


Uygulama Çalışması No. 21


Taşınmaz Mülkiyetinin Devri,


Yolsuz Tescil,


Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası,


Elbirliği Mülkiyeti,


Geçici Tescil Şerhi


 


Uygulama Çalışması No. 22


Paylı Mülkiyet,


Önemli Yönetim İşi,


Olağanüstü Yönetim İşi,


Paydaşlıktan Çıkarma


 


Uygulama Çalışması No. 23


Yasal Önalım Hakkı,


Yasal Önalım Hakkının Niteliği, Kullanılması,


Yasal Önalım Olayı ve Buna İlişkin Örnekler,


Paylı Mülkiyet,


Taşınmazda Pay Devri,


Muvazaa


 


Uygulama Çalışması No. 24


Paylı Mülkiyet,


Yasal Önalım Hakkı,


Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi


 


Uygulama Çalışması No. 25


Terkin,


Terkinin Türleri,


Terkinin Şartları,


İpotek Hakkının Terkini


 


Uygulama Çalışması No. 26


Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu,


Eski Hale İade Talebi,


Tehlikenin Giderilmesi Talebi,


Tazminat Talebi,


 


Kusursuz Sorumluluk