Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye KullanılmasıSayfa Sayısı
:  
432
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7899-23-9

95,00 TL

  Banka ve kredi kartları günümüz dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Gündelik yaşamda kart kullanan kişi sayısı ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. Kartlı ödeme sistemi ekonomik ve ticari yaşamda bir anlamda güvenin sembolüdür. Özellikle kredi kartları adından da anlaşılacağı üzere bir itimat kartı hükmündedir. Çek ile ödeme sisteminde yaşanan sorunlar, çekin karşılıksız kalması veya sahte çeklerin kullanıldığı sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının artışı kartlı ödeme sistemine yönelişte büyük önem arz etmektedir. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile ilgili kitabımızın ilk baskısını 2011 yılında gerçekleştirmiştik. Yaklaşık on yıllık bu dönemde konu hem akademik anlamda tartışmalara konu olmuş; hem de yargı kararlarında değişiklikler meydana gelmiştir. Kitabın bu baskısında doktrinde ve uygulamadaki değerlendirmelerin bir fotoğrafını çıkarmaya çalıştık.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAM-TANIM, GENEL BİLGİLER, TARİHİ GELİŞİM
I. KAVRAM-TANIM
A. BANKA KARTI
B. KREDİ KARTI
C. BİLİŞİM
II. KREDİ KARTI SİSTEMLERİ
A. İKİ TARAFLI SİSTEM
B. ÜÇ TARAFLI SİSTEM
C. KARMA SİSTEM
III. BANKA VE KREDİ KARTI SİSTEMİNİN TEKNİK YAPISI, UNSURLARI
A. BANKA VEYA KREDİ KARTI
B. POS CİHAZI (POİNT OF SALE-SATIŞ NOKTASI TERMİNALİ)
C. BANKAMATİK (OTOMATİK VEZNE MAKİNALARI; AUTOMED TELLER MACHİNE) CİHAZLARI
D. HARCAMA BELGESİ
E. HESAP BİLDİRİM CETVELİ (EKSTRE)
IV. TARİHİ GELİŞİM
A. GENEL OLARAK
B. TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİM
V. KREDİ KARTLARININ YAYGINLAŞMASI VE BUNUN SONUÇLARI
A. KREDİ KARTI KULLANIMININ FAYDALARI
B. KREDİ KARTI KULLANIMININ SAKINCALARI


İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HUKUKTA DURUM, SUÇUN İŞLENME ŞEKİLLERİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. ÖZEL HUKUKTA DURUM
II. SUÇUN İŞLENME ŞEKİLLERİ
A. KART SAHTECİLİĞİ (FORGERY)
B. TELEFON, MAİL VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
C. KAYIP-ÇALINTI KARTLAR (DEBIT AND CREDIT CARD THEFT)
D. BAŞVURU DOLANDIRICILIĞI
E. BANKAMATİKLERE YÖNELİK HAREKETLER
F. BANKA VE DAĞITIM ŞİRKETİ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKETLER
G. KART HAMİLLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKETLER
H. ÜYE İŞ YERLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKETLER
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
B. ALMANYA
C. FRANSA
D. İTALYA
E. KANADA
F. İSPANYA
G. HIRVATİSTAN
H. ÇEK CUMHURİYETİ
I. POLONYA
J. ARNAVUTLUK
K. HOLLANDA
L. AVRUPA BİRLİĞİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TCK'NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR
II. BAŞKASINA AİT (GERÇEK) BANKA VEYA KREDİ KARTLARINI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇU (m. 245/1)
A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER
B. SUÇUN UNSURLARI
III. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇU (TCK m. 245/2)
A. KAVRAM-TANIM
B. KORUNAN HUKUKİ DEĞER
C. SUÇUN UNSURLARI
IV. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇU (TCK m. 245/3)
A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER
B. SUÇUN UNSURLARI


KAYNAKÇA
İÇTİHATLAR
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI
BÖLGE ADLİ MAHKEMESİ KARARLARI
TCK'NIN 245. MADDESİNİN 2. VE 3. FIKRASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR
BENZER SUÇLARLA İLİŞKİ-İÇTİMA DURUMU
USULE İLİŞKİN İÇTİHATLAR