Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye ArtırımıSayfa Sayısı
:  
467
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-152-663-8

85,00 TL

  Bu kitabın son (üçüncü) baskısı Ocak 2015'de yayımlanmıştı. Dördüncü baskının yapılması güncelleştirme gereksiniminden çok piyasada mevcudunun tükenmiş olmasından kaynaklandı. Ocak 2015'den günümüze kadar mevzuatta, öğretide ve uygulamada vuku bulan gelişmeleri değerlendirmeye ve kitabı güncelleştirmeye çalıştım.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER    


GİRİŞ
Genel Olarak Sermaye Artırımı


BİRİNCİ KISIM
ESAS SERMAYE SiSTEMiNE GÖRE SERMAYE ARTIRIMI


BİRİNCİ BÖLÜM
Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı


BİRİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLARDA YENİ PAYLAR ÇIKARILARAK DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


BİRİNCİ ALT AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLARDA DIŞ KAYNAKLARDAN HALKA AÇIK OLMAYAN SERMAYE ARTIRIMI


İKİNCİ ALT AYIRIM
HALKA AÇIK OLAN VE OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLARDA DIŞ KAYNAKLARDAN HALKA AÇIK SERMAYE ARTIRIMI


ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM
KISA YOLDAN SERMAYE ARTIRIMI


İKİNCİ AYIRIM
YENİ PAY ALMA HAKKI


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
PAYLARIN İTİBARİ DEĞERLERİNİN YÜKSELTİLMESİ SURETİYLE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


İKİNCİ BÖLÜM
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı


BİRİNCİ AYIRIM
GENEL OLARAK İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


İKİNCİ AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMI İÇİN KULLANILABİLECEK İÇ KAYNAKLAR


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YENİ PAYLAR ÇIKARILARAK İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYLAR VE PAYSENETLERİ


BİRİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKKI OLANLAR


İKİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYLARIN VE PAYSENETLERİNİN NİTELİKLERİ, ÇIKARILMALARI, ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKLARININ HESAPLANMASI VE DAĞITIMI


ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA KUPONU


DÖRDÜNCÜ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKKININ ALINIP SATILMASI, DEVRİ VE İNTİKALİ


BEŞİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYIN VE PAYSENEDİNİN DEĞERİNİN HESAPLANMASI


ALTINCI ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKKININ İHLALİ


YEDİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYLARIN VE PAYSENETLERİNİN ÇIKARILDIKLARI YIL KARINA KATILMALARI


BEŞİNCİ AYIRIM
MEVCUT PAYLARIN İTİBARİ DEĞERLERİNİN YÜKSELTİLMESİ SURETİYLE İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


ALTINCI AYIRIM
İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI VE VERGİ POLİTİKASI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımının Hükümsüzlüğü ve Gerçekleşmemesi


BİRİNCİ AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ


İKİNCİ AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMININ GERÇEKLEŞMEMESİ


İKİNCİ KISIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GÖRE SERMAYE ARTIRIMI


BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıtlı Sermaye Sistemi


BİRİNCİ AYIRIM
KAVRAM


İKİNCİ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GİRİŞ


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA


İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Sermaye Artırımı


BİRİNCİ AYIRIM
ARTIRIM TÜRLERİ VE UYGULANACAK MEVZUAT


İKİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GÖRE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GÖRE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


BİRİNCİ ALT AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEKİ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERİN İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI


İKİNCİ ALT AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEKİ HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İÇ KAYNAKLARDAN VE KAR PAYINDAN SERMAYE ARTIRIMI


BEŞİNCİ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ


ALTINCI AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMININ GERÇEKLEŞMEMESİ


ÜÇÜNCÜ KISIM
ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI


BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımı ve Özellikleri


BİRİNCİ AYIRIM
TANIMI


İKİNCİ AYIRIM
ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMININ ÖZELLİKLERİ


İKİNCİ BÖLÜM
Esas ve Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı


BİRİNCİ AYIRIM
ÖN KOŞULLAR


İKİNCİ AYIRIM
ESAS SERMAYE SİSTEMİNDEKİ HALKA AÇIK OLMAYAN ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI MERASİMİ


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ESAS SERMAYELİ HALKA AÇIK VE YENİ AÇILACAK OLAN ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı


BİRİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK KAYITLI SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI ARTIRIM


İKİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN KAYITLI SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI ARTIRIM


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE GERÇEKLEŞMEMESİ


BİBLİYOGRAFYA